Søke studieplass

Neste søknadsfrist: 15. april 2022

Hvordan søke:

1. OPPRETT EN SØKNAD I SAMORDNAOPPTAK.NO
Logg inn. Velg fagskole, og opprett en søknad.

2. LAST OPP OPPTAKSPRØVEN

Opptaksprøven består av to deler som lastes opp i søknaden din:

 • Del 1: Beskriv din motivasjon for å studere visuelle kunstfag. (Maks 250 ord)
  Her skriver du om din bakgrunn, hvorfor du ønsker å studere ved Asker kunstfagskole, og hva du ønsker å bruke utdanningen til.
 • Del 2: Velg ut seks (6) av dine egne arbeider, og send inn dokumentasjon av disse.  
  Det kan være tegninger, malerier, foto, 3-dimensjonale arbeider, tekstilarbeider, video, animasjon, design, skisser etc.

3. LAST OPP ANNEN DOKUMENTASJON

Last opp vitnemål, fag- eller svennebrev eller annen dokumentasjon du har om din kompetanse. Hvis du ikke har fullført videregående opplæring, kan du lese mer om hvordan man søker med realkompetanse og dokumentere dette her. Realkompetanse er alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom utdanning, arbeidserfaring, fritidsaktiviteter, kurs, arbeid på egen hånd eller lignende.

Mer informasjon

Om opptaksprøven

Det er fint om du viser arbeider i ulike teknikker, gjerne også skisser. Hvis du har audiovisuelle arbeider, kan du lime inn link til YouTube, Dropbox, e.l. i et tekstdokument. Du kan bruke nye og eldre arbeider. Skriv gjerne årstallet for når de er laget, i filnavnet. Her kan du få tips til hvordan du får dokumentert arbeidene dine på en god måte:

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

 • faglige ferdigheter
 • skapende og kreative evner
 • motivasjon og faglig nysgjerrighet

  Opptakskomitéen består av to av skolens faglærere. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, rangeres søkerne etter poeng basert på opptaksprøven. De som ikke får studietilbud i første omgang, kan stå på venteliste. Om du ønsker å studere ved Asker Kunstfagskole, er det lurt å sette Asker kunstfagskole som førsteprioritet i søknadsportalen. Hovedvekten i vurderingen legges på søkerens kunstfaglige kompetanse, derfor er det viktig at du søker selv om du ikke har fullført videregående opplæring.

 • Opptak direkte til 2. studieår

  Studenter som har bestått ett år på andre fagskoleutdanninger innenfor samme eller et nært beslektet fagområde, eller som oppfyller skolens faglige krav gjennom annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse, kan søke opptak direkte til 2. studieår. Søknad om dette sendes til skolen, ta kontakt på post@askerkunstfagskole.no for nærmere info.

  Studieavgift

  Skolepenger for skoleåret 2021/22 er kr. 17 500,– pr. semester, som betales forskuddsvis ved semesterstart. Et depositum på kr. 2 000,– betales når man aksepterer plassen, og trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret. Studentene betaler også for skolemateriell, kr. 2500,– pr. semester. Ved skolestart får nye studenter utlevert en innholdsrik materialpakke med nødvendig materiell, og skolen gir i tillegg økonomisk bidrag til programvare som Adobe Creative Cloud for bruk på egen laptop, og reise og opphold i forbindelse med studietur og heldagsturer.

  Svar på søknad

  Samordna opptak sender ut svar på søknader 20.mai, gjennom e-post med henvisning til Din side.
  Om det er ledige studieplasser etter ordinært opptak, tar vi imot nye søknader løpende, med rullerende opptak hver uke.

  Annet

  Du kan få støtte til studiet fra Lånekassen. Les mer om søknad om studielån på deres nettside.