Søke studieplass

Vi har fremdeles noen ledige studieplasser for skoleåret 2024/25.  Løpende opptak fra 31. mai. 

Hvordan søke:

1. OPPRETT EN SØKNAD I SAMORDNAOPPTAK.NO
Logg inn med BankID. Velg fagskole, og opprett en søknad.

2. LAST OPP OPPTAKSPRØVEN
Opptaksprøven består av to deler som lastes opp under dokumentasjon i søknaden din:

 • Del 1: Beskriv din motivasjon for å studere visuelle kunstfag. (Maks 250 ord)
  Her skriver du om din bakgrunn, hvorfor du ønsker å studere ved Asker kunstfagskole, og hva du ønsker å bruke utdanningen til.
 • Del 2: Velg ut seks (6) av dine egne arbeider, og send inn dokumentasjon av disse.  
  Det kan være tegninger, malerier, foto, 3-dimensjonale arbeider, tekstilarbeider, video, animasjon, design, skisser etc.

3. LAST OPP ANNEN DOKUMENTASJON
Last opp vitnemål, fag- eller svennebrev eller annen dokumentasjon du har om din kompetanse. Hvis du ikke har fullført videregående opplæring, men er 19 år eller eldre i opptaksåret, kan du bli vurdert på bakgrunn av opptaksprøven  og eventuell annen dokumentert realkompetanse. 

Mer informasjon

Om opptaksprøven

Det er fint om du viser arbeider i ulike teknikker, gjerne også skisser. Hvis du har audiovisuelle arbeider, kan du lime inn link til YouTube, Dropbox, e.l. i et tekstdokument. Du kan bruke nye og eldre arbeider. Skriv årstallet for når de er laget i filnavnet. Her kan du få tips til hvordan du får dokumentert arbeidene dine på en god måte:

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

 • faglige ferdigheter
 • skapende og kreative evner
 • motivasjon og faglig nysgjerrighet

  Opptakskomitéen består av to av skolens faglærere. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, rangeres søkerne etter poeng basert på opptaksprøven. De som ikke får studietilbud i første omgang, kan stå på venteliste. Om du ønsker å studere hos oss, er det lurt å sette Asker kunstfagskole som førsteprioritet i søknadsportalen. Hovedvekten i vurderingen legges på søkerens kunstfaglige kompetanse, derfor er det viktig at du søker selv om du ikke har fullført videregående opplæring.

 • Søkere uten fullført videregående opplæring

  Søkere uten fullført og bestått videregående opplæring som er 19 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på bakgrunn av opptaksprøven dersom de oppfyller spesielle faglige krav bestemt av fagskolen. Søkere over 23 år kan søke på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetanse er alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom utdanning, arbeidserfaring, fritidsaktiviteter, kurs, arbeid på egen hånd eller lignende.  Les mer om: hvordan søke med realkompetanse og dokumentere dette her

  Ett studieår, eller direkte Opptak til 2. studieår

  Studenter som tar ett av våre to studieår, får kompetansebevis over gjennomførte emner.
  Du kan søke om opptak direkte til 2. studieår hvis du har bestått ett år på annen fagskoleutdanning innenfor samme eller et nært beslektet fagområde, eller oppfyller skolens faglige krav gjennom annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Søknad om dette sendes til skolen, ta kontakt på po**@as****************.no for nærmere info

  Svar på søknad

  Samordna opptak sender ut svar på søknader 25.mai. Om det er ledige studieplasser etter ordinært opptak, blir disse annonsert på nettsiden og på samordnaopptak.no. Søknader blir da vurdert løpende, med opptak hver uke. (NB! det blir ikke kjørt opptak i uke 29 og 30.)

  Studieavgift

  Skolepenger for skoleåret 2024/25 er kr. 17 500,– pr. semester, som betales forskuddsvis ved semesterstart. En administrasjonskostnad på
  kr. 2 000,– betales når man aksepterer plassen, og trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret. Studentene betaler også for skolemateriell, kr. 2500,– pr. semester. Ved skolestart får nye studenter utlevert en innholdsrik materialpakke med nødvendig materiell, og skolen gir i tillegg økonomisk bidrag til programvare som Adobe Creative Cloud for bruk på egen laptop, og reise og opphold i forbindelse med studietur og heldagsturer.

  Annet

  Du kan få støtte til studiet fra Lånekassen. Les mer om søknad om studielån på deres nettside.