Søk om studieplass innen 15. april

Fra og med 2021 er Asker Kunstfagskole med i Samordna opptak. Søknadsportalen åpnes 1. februar og søknadsfrist er 15. april. Søk nå!

 

Hvordan søke:

1. OPPRETT EN SØKNAD I SAMORDNAOPPTAK.NO
Logg deg inn, velg fagskole og opprett en søknad.

2. LAST OPP OPPTAKSPRØVEN
Opptaksprøven består av to deler som lastes opp i søknaden din:

  • Del 1: Beskriv din motivasjon for å studere visuelle kunstfag. (Maks 250 ord)
    Her skriver du litt om din bakgrunn, hvorfor du ønsker å studere ved Asker Kunstfagskole, og hva du ønsker å bruke utdanningen til.
  • Del 2: Velg ut seks (6) av dine egne arbeider, og send inn dokumentasjon av disse.  
    Det kan være tegninger, malerier, foto, 3-dimensjonale arbeider, tekstilarbeider, video, animasjon, design, skisser etc.

3. LAST OPP ANNEN DOKUMENTASJON
Last opp vitnemål, fag-eller svennebrev, eller annen dokumentasjon du har på din kompetanse. Hvis du ikke har fullført videregående opplæring, kan du lese mer om hvordan søke med realkompetanse og dokumentere dette her >> ( Realkompetanse er alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet seg gjennom utdanning, arbeidserfaring,  fritidsaktiviteter, kurs, arbeid på egen hånd og lignende.)

 

Mer informasjon:

Om opptaksprøven
Det er fint om du viser arbeider i litt forskjellige teknikker, gjerne også skisser. Hvis du har audiovisuelle arbeider kan du lime inn link til YouTube, Dropbox, e.l. i et tekstdokument. Du kan bruke nye og eldre arbeider, skriv gjerne årstallet for når de er laget i filnavnet. Her kan du få tips til hvordan få god dokumentasjon av dine arbeider:
Tips om avfotografering av arbeider >

Vurdering av søknaden
Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

  • faglige ferdigheter
  • skapende og kreative evner
  • motivasjon og faglig nysgjerrighet

Opptakskomitéen består av to av skolens faglærere. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, rangeres søkere etter poeng basert på opptaksprøven. De som ikke får studietilbud i første omgang kan stå på venteliste. Om du ønsker å studere ved Asker Kunstfagskole, er det lurt å sette oss som førsteprioritet i søknadsportalen.

Vår hovedvekt ligger på vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse, så det er viktig at du søker selv om du ikke har fullført videregående opplæring.

Opptak direkte til 2. år
Studenter som har bestått ett år på andre fagskoleutdanninger innenfor samme eller nært beslektet fagområde, eller som oppfyller skolens faglige krav gjennom annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse, kan søke opptak direkte til 2. studieår. Søknad om dette sendes til skolen, ta kontakt på post@askerkunstfagskole.no for nærmere info.

Studieavgift
Skolepenger for skoleåret 2021/22 er kr 17 500,– pr. semester. Dette beløpet betales forskuddsvis ved semesterstart. Et depositum på kr 2 000,– betales når man aksepterer plassen, og trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret. I tillegg betaler studentene det meste av skolemateriellet selv som utgjør kr 2500,– pr. semester. Ved skolestart får nye studenter utlevert en materialpakke med nødvendig utstyr, og skolen gir støtte til programvare som Adobe Creative Cloud for bruk på egen laptop. I forbindelse med studieturen dekker skolen reise og opphold.

Svar på søknad
Samordna opptak sender ut svar opp søknader 20.mai, gjennom e-post med henvisning til din side.

Om det er ledige studieplasser etter ordinært opptak, tar vi mot nye søknader løpende, med rullerende opptak hver uke.

Annet
Du kan få støtte til studiet fra Lånekassen. Les mer om søknad om studielån på deres nettside >

Opptaksbestemmelsene er fastsatt i Forskift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling for Fabrikken Asker Kunstfagskole.

Velkommen som søker!