Gjestelærere 2023-24

Silje R. Hogstad:
Foto og digital bildebehandling

Digitalt fotografi, dokumentasjon av eget arbeid og grunnleggende fotoredigering i Adobe Photoshop

Mette Christina Lund: kunsthistorie

Bevisstgjøring om kunsthistorien og kunstteoriens plass i kunstfag og i samfunnet

Leif GAUTE STAURLAND:
VidEO

Teoretisk og praktisk innføring, bruk av kamera og redigering i Adobe Premiere Pro

Hanna Høiness:
aktmaleri

Arbeid med fargeforståelse og definering av figur og rom ved hjelp av plan

atelier particular:
Arkitektur og rom

Grunnleggende romforståelse og innføring i arkitekturens virkemidler

christian b. gravningen: landskapsmaleri

Arbeid med mer personlig bruk av farge og med å se sin egen plass i forhold til landskapsmaleri

Kornelia Remø Klokk:
KONSEPT OG metode

Om hva et konsept kan være, og hvilke medier og metoder som kan være hensiktsmessige for å uttrykke dette

hedevig anker og silje r. hogstad:
Portfolio

Skriftlig og visuell presentasjon av egne arbeider, til hjelp for søknader og til avsluttende eksamen

serhed waledkhani:
Animasjon

Innføring i grunnleggende teknikker og uttrykk

eivind reierstad:
Performance

Teoretisk og praktisk innføring i ulike strategier og uttrykk