Workshops

Foto og digital bildebehandling

Digitalt fotografi, reproduksjon av eget arbeid, og grunnleggende fotoredigering i Adobe Photoshop.

Tegneserie

Innføring i teknikker, uttrykk og innhold.

Videokunst

Teoretisk og praktisk innføring, bruk av kamera og redigering i Adobe Premiere Pro.

Arkitektur og rom

Grunnleggende romforståelse og innføring i arkitekturens virkemidler.

Performance

Teoretisk og praktisk innføring i ulike strategier og uttrykk.

Tekstil

Introduksjon til tekstilkunst, bruk av fiber og tekstil som materiale i eget uttrykk.

Portfolio/søknad

Skriftlig og visuell presentasjon av egne arbeider, til hjelp for søknader og til avsluttende eksamen.

Avgangsutstilling

Planlegging og gjennomføring av avgangsutstilling.

Animasjon

Innføring i grunnleggende teknikker og uttrykk.