Personvern­erklæring

Personvernerklæringen beskriver hvordan Asker kunstfagskole håndterer dine personopplysninger. Formålet med personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Studenter som sitter på gulvet og arbeider med tegning på store formater. Tegninger på gulvet og på staffelier rundt.

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å:

  • kunne tilby deg relevant informasjon om fagskolens studietilbud.
  • ivareta dine rettigheter som søker, student, kursdeltaker eller kunde.
  • oppfylle organisasjonens oppgaver og plikter etter Fagskoleloven med forskrift. For eksempel er behandling av personopplysninger nødvendig for at skolen kan behandle din søknad om opptak til studier/eksamen/kurs.
  • utføre nødvendig administrasjon av dine studier og deg som student, og dokumentere dine utdanningsresultater.
Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 4 omhandler innhenting og behandling av personopplysninger hos fagskolene.

Hvilke opplysninger samles inn?

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, har vi følgende opplysningene om deg: Bruk av nettsidene: Informasjon skolen får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse og hvilke sider du besøker. Kommunikasjon: Informasjon du gir gjennom kontaktskjema og søknadsskjema, eller som e-poster til skolen. Studieadministrative systemer: For nødvendig og korrekt håndtering av søknadsprosedyre, utdanningsløp, studentrapportering og vitnemål lagrer skolen følgende opplysninger om søkere og studenter: navn, fødselsnummer/S-nummer/D-nummer (11 siffer), adresse, e-postadresse, telefonnummer, foto og faglige vurderinger, dokumentasjon av tidligere utdanning/erfaring. Vi oppbevarer kun personopplysningene så lenge de er relevante og nødvendige for å kunne administrere forholdet til søkeren eller studenten.

Om deling av personopplysninger

Personopplysninger deles ikke med tredjeparter, med unntak av opplysninger pålagt ved lov eller av offentlig myndighet (herunder NSDs Database for statistikk om høgre utdanning og Lånekassen).

Retting og sletting av personopplysninger

Du kan kontakte skolen dersom du ønsker ytterligere informasjon eller innsyn i hvilke av dine personopplysninger som er lagret. Du har også rett til å be om endringer eller sletting av dine lagrede opplysninger. Personopplysninger du mener er i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi skolen at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Kontaktinformasjon

Asker kunstfagskole er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn, og vil tilse at personopplysninger om deg brukes i samsvar med personopplysningslovens regler.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:
E-post: po**@as****************.no.
Telefon: 66 79 63 04