Fagperioder

Undervisningen er bygget opp av fagperioder som varer fra én til tre uker, og skjer gjennom veiledning, praktisk selvstendig arbeid, introduksjoner og forelesninger og ulike workshops. 

Hovedfagene er tegning, farge, form, grafikk og kunsthistorie. Innimellom hovedfagsperiodene er det workshops med aktuelle gjestelærere, med temaer som foto, video, visuell kommunikasjon, animasjon, søknadsskriving og veiledning om portfolio. Det er også lagt opp til tverrfaglige prosjekter, idéutvikling, billedanalyse samt selvstendige arbeidsperioder med fokus på utvikling av eget uttrykk.

Tegning

Tegning er et grunnleggende verktøy innenfor mange visuelle fagområder, men også et eget uttrykk som står sterkt i dagens samtidskunst. Tegning kan konkretisere tanker og følelser, eller brukes for å gjengi den sansbare virkeligheten. Det første studieåret får studentene en innføring i tegneteknikker og redskaper, og utforskning av disse, gjennom figuroppbygging og formkonstruksjon, observasjonstegning, anatomistudier, romdannelse og perspektiv, og modellering med lys og skygge. Observasjon og mestring står sentralt. Andre studieår bygger videre på kunnskapen, men med større fokus på utvikling av studentenes eget uttrykk og tegning som selvstendig uttrykksform.

Grafikk

Grafikk er et gammelt håndverk med lange tradisjoner. Faget er aktuelt og populært fortsatt. I grafikkperiodene lager studentene fysiske trykkplater som deretter trykkes på papir i en trykkpresse. Forskjellige prosesser og tekniske variabler muliggjør en mengde uttrykk og visuelle åpenbaringer. Undervisningen gir en innføring i teknikker som tresnitt, koldnålsradering og etsninger, og utforsking av akvatint, mezzotint, monotypi, collagetrykk, samt digitale og fotografiske muligheter. Skolen har gode trykkpresser og materialer. Eksperimentering og kreative krumspring er det anledning til. All undervisning i grafikk er uten løsemidler (Non-toxic).

Farge

Det første året består blant annet i fortløpende utprøving av ulike materialer og teknikker tilknyttet farge og maleri. Fargeteori gjennomgås i kombinasjon med praktiske øvelser, og det jobbes med akt/figurmaleri, stilleben, landskap og interiør. Studentene oppfordres til å prøve ut forskjellige metoder, malemåter, redskaper og uttrykk for å få en forståelse for maleriets muligheter. De utforsker også fargens rom- og formdannende egenskaper, valør, stofflighet, tekstur og komposisjon. De lærer å preparere ulike maleunderlag, inkludert oppspenning og preparering av lerret på den klassiske måten. Det andre året utvikles og styrkes studentenes kunnskaper og erfaringer, samtidig vinkles oppgavene mot bevisstgjøring med hensyn til innhold og personlig billeduttrykk. Det jobbes blant annet med monumentalmaleri, portrett/selvportrett relatert til kunsthistorien og maleri kombinert med grafikk og avtrykk.

Kunsthistorie

Kunsthistorie handler om kunstens grunnleggende funksjoner. I kunsthistorieperiodene behandles visuell kunst fra ulike tidsperioder og gjennom en mengde verk. Kunstverkanalyse og kunstteori gir studentene et grunnlag for profesjonell kunstforståelse av både tradisjon og fornyelse, samt av ulike synspunkter på hva kunst har vært og bør være, og brudd med nettopp det. Modernisme og samtidskunst er viktig i undervisningen, og arbeidsformen veksler mellom illustrerte foredrag og selvstendig individuelt arbeid.

Form

God form, slapp form, tredimensjonal form, abstraksjon, figurasjon, skulptur, objekt og installasjon. Målet med formundervisningen er å utvikle egen formsans, ferdighet og bevissthet gjennom å se, forme og vurdere kunstuttrykk i tre dimensjoner. Studentene arbeider praktisk med form gjennom å modellere i leire, forme med tre, gips og plast- og erfare forholdet mellom materiale, form, kunstnerisk uttrykk og innhold. Det gis også innføring i formtagning og støping.

Workshops

Foto og bildebehandling, video, performance, animasjon, arkitektur, tekstilkunst, etablering og portfolio.