VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR FOR NYE SØKERE

Oversiktsbilde, undervisningsrom 2

Må jeg ha generell studiekompetanse for å søke på Asker Kunstfagskole?

Opptaksgrunnlag til fagskoler er fullført videregående opplæring (fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse), eller tilsvarende realkompetanse.  Asker Kunstfagskole kan også ta opp en andel studenter som er 19 år eller eldre i opptaksåret på bakrunn av faglige kvalifikasjoner i opptaksprøve. Det betyr at du kan søke om studieplass hos oss selv om du ikke har fullført videregående utdanning.

Hvordan søker jeg om studieplass?

Du søker på samordnaopptak.no, ved å velge Fagskole. Du må levere opptaksprøve for å bli vurdert for studieplass, klikk her for å lese om hva opptaksprøven skal inneholde >. For størst mulighet for tilbud om studieplass ved Asker Kunstfagskole, må du sette skolen øverst på prioriteringslista.

Får jeg studiepoeng for utdannelsen?

Ja, fullført 2-årig utdanning gir 120 studiepoeng. Du får også generell studiekompetanse hvis du ikke har dette fra før.

Får jeg lån og stipend hos Lånekassen?

Ja, du kan søke lån og stipend.

Drar vi på studietur?

Studietur til en europeisk storby er del av undervisningsplanen hvert år. Førsteårsstudentene og andreårsstudentene reiser sammen, og to av skolens faglærere er reiseledere. Vi besøker internasjonalt kjente museer, gallerier og byggverk, og ser verk fra både kunsthistorien og samtidskunst.

Hvor mye koster det å gå på Asker Kunstfagskole?

Skolepenger for skoleåret 2021/22 er kr. 17 500,– pr. semester, som betales forskuddsvis ved semesterstart. Et depositum på kr. 2 000,– betales når man aksepterer plassen, og trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret. Studentene betaler i tillegg for materialer med kr. 2500,– pr. semester. Ved skolestart får nye studenter utlevert en innholdsrik materialpakke med nødvendig materiell, og skolen gir i tillegg økonomisk bidrag til programvare som Adobe Creative Cloud for bruk på egen laptop, og reise og opphold i forbindelse med studietur og heldagsturer.

Hvor mange studenter er det i klassen?

Vi tar inn rundt 20 studenter hvert år, men dette kan variere fra år til år og er avhengig av mengden på kvalifiserte søknader. Vi har én klasse på hvert årstrinn. En liten skole gjør at alle blir godt kjent, og undervisningen kan tilpasses individuelle behov.

Hvor lange er skoledagene?

Vanlig undervisningstid er kl. 09-15 mandag-fredag. Studentene kan bruke skolens lokaler også utover denne tiden.

Hvilken alder er studentene ved Asker Kunstfagskole?

Det er stor spredning i alder blant våre studenter. De fleste er mellom 19 og 26 år, men det er ingen øvre aldersgrense.

Er det flere ting du lurer på? Ta kontakt med oss på post@askerkunstfagskole.no.