VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR FOR NYE SØKERE

Oversiktsbilde over et klasserom. Rundt ti studenter er opptatt med å male ved staffeli.

 

Oversiktsbilde, undervisningsrom 2

Må jeg ha generell studiekompetanse for å søke på Asker Kunstfagskole?

Nei, du må ikke ha generell studiekompetanse. Søkere som ikke har fullført videregående skole, må være 19 år eller eldre i opptaksåret, og opptaksprøven må vise faglige kvalifikasjoner tilsvarende videregående opplæring på KDA eller lignende. Det er vanskelig å bedømme egne arbeider, så vi anbefaler å sende en søknad om du er usikker på om du er kvalifisert. Opptaksgrunnlag til fagskoler generelt er fullført videregående opplæring (fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse), eller tilsvarende realkompetanse. Søkere med fullført videregående utdanning får karakterpoeng som del av opptaksgrunnlaget i tillegg til vurdering av opptaksprøven. Alle søknader må ha opptaksprøve vedlagt for å bli vurdert.

Hvordan søker jeg om studieplass?

Du registrerer søknaden på samordnaopptak.no, ved å velge Fagskole. Husk å laste opp  opptaksprøven for å bli vurdert for studieplass, klikk her for å lese om hva opptaksprøven skal inneholde >. Hvis du ønsker tilbud om studieplass ved Asker Kunstfagskole, må du sette skolen øverst på prioriteringslista.

Får jeg studiepoeng for utdannelsen?

Ja, fullført 2-årig utdanning gir 120 studiepoeng. Du får også generell studiekompetanse hvis du ikke har dette fra før. Hvis du velger å slutte etter ett år, får du kompetansebevis på gjennomførte emner og 60 studiepoeng hvis skoleåret er bestått.

Får jeg lån og stipend hos Lånekassen?

Ja, du kan søke om lån og stipend i Lånekassen.

Drar vi på studietur?

Studietur til en europeisk storby er del av undervisningsplanen hvert år. Førsteårsstudentene og andreårsstudentene reiser sammen, og to av skolens faglærere er reiseledere. Vi besøker internasjonalt kjente museer, gallerier og byggverk, og ser verk fra både kunsthistorien og samtiden. Gjennom skoleåret drar vi også jevnlig på utflukter til gallerier og museer i Oslo og omegn.

Hvor mye koster det å gå på Asker Kunstfagskole?

Skolepenger for skoleåret 2024/25 er kr. 17 500,– pr. semester, som betales forskuddsvis ved semesterstart. Et administrasjonsgebyr på kr. 2 000,– betales når man aksepterer plassen, og denne trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret. Studentene betaler i tillegg for materialer med kr. 2500,– pr. semester. Ved skolestart får nye studenter utlevert en innholdsrik materialpakke med nødvendig materiell. Skolen gir i tillegg økonomiske bidrag til programvare som Adobe Creative Cloud for bruk på egen laptop, og reise og opphold i forbindelse med studietur og heldagsturer.

Hvor mange studenter er det i klassen?

Vi tar inn maksimum 20 studenter hvert år, men antall kan variere fra år til år og er avhengig av mengden på kvalifiserte søknader. Vi har én klasse på hvert årstrinn. En liten skole gjør at alle blir godt kjent, og undervisningen kan tilpasses individuelle behov.

Hvor lange er skoledagene?

Vanlig undervisningstid er kl. 09-15 mandag-fredag. Studentene kan bruke skolens lokaler også utover denne tiden.

Hvilken alder har studentene ved Asker Kunstfagskole?

Det er stor spredning i alder blant våre studenter. Størstedelen er mellom 19 og 30 år, men vi har også eldre studenter. Det er ingen øvre aldersgrense.

Kan jeg være student i ett år, eller være deltidsstudent?

 

 

Hvert semester utgjør ett emne, og hvis du avslutter studiet etter et halvt år eller ett år vil du få et kompetansebevis som bekrefter emner du har gjennomført. Vitnemål bli bare gitt etter fullført to års utdanning.
Har høyere kunstfaglig utdanning fra tidligere og ønsker en oppfriskning, kan du søke om opptak direkte til 2. år. Kontakt skolen for mer informasjon. Vi har dessverre ikke tilbud om deltidsstudium.

Er det flere ting du lurer på? Ta kontakt med oss på po**@as****************.no.