Studiet

Studiet gir en bred innføring i kunstfaglige teknikker, materialer og metoder, som så danner grunnlag for utforskning og utvikling av eget kunstuttrykk. Undervisningsåret er inndelt i fagperioder som varer fra én til tre uker, noe som gir mulighet for fordypning i det enkelte tema. Fagperiodene er også bygget opp slik at kunnskap og erfaring fra den ene perioden tas med videre til neste periode. I undervisningen benyttes en kombinasjon av praktisk arbeid, forelesninger, workshops, gruppesamtaler og individuell veiledning.

Studenter som modellerer hode etter gipsmodell

Praktisk undervisning

Praktisk arbeid under veiledning av faglærer er en viktig og sentral del av studiet. Det praktiske arbeidet forsterkes videre gjennom refleksjon, kunstteori og samtaler med faglærer og medstudenter. Det oppfordres til utprøving og eksperimentering, og målet er at studentene skal utvikle og utfordre seg selv, sin personlige kunstforståelse og sitt eget kunstuttrykk. Studentene jobber med fag som tegning, farge, form, grafikk og kunsthistorie. I tillegg er det fagperioder med aktuelle gjestelærere som underviser i temaer som foto, videokunst, arkitektur, tekstilkunst, animasjon, performance, søknadsskriving og veiledning til portfolio-arbeid. Studentene arbeider også med tverrfaglige kunstprosjekter.

Er du nysgjerrig på hva vi gjør på skolen? Følg oss på Facebook og Instagram.

Avgangsutstilling

Andre studieår avsluttes med en avgangsutstilling der studentene får vist sine egne prosjekter. Avgangsutstillingen er åpen for publikum og studentene jobber med alle sider ved en utstillingsproduksjon, som markedsføring, budsjettering, montering, utstillingskatalog og informasjonsarbeid. Avgangsutstillingen inngår også som en del av avsluttende eksamen.

Studiets oppbygning

Det første studieåret gis det en bred innføring i forskjellige fagområder, og andre studieår bygger videre på denne kunnskapen, men da vektlegges mer kunstfaglig fordypning, utvikling og selvstendige arbeidsprosesser. Det er også lagt opp til tverrfaglige arbeidsuker der ulike fagområder kombineres, som for eksempel installasjon og konseptuelle uttrykk. Samarbeid og gruppeoppgaver inngår i fagplanen, og fremvisning og presentasjon av arbeider likeså. Andre studieår avsluttes med en felles avgangsutstilling.

Hvert semester utgjør ett emne:

  • 1. semester/emne – grunnleggende teknikker, materialer og metoder
  • 2. semester/emne – utvidet faglig forståelse
  • 3. semester/emne – utforskning, begreper, skapende prosesser
  • 4. semester/emne – fordypning og profesjonalisering

Eksamen

Avsluttende eksamen består av tre deler: avgangsutstilling, mappevurdering og skriftlig presentasjon av egne arbeider. Vurdering av eksamen foretas av én ekstern og to interne sensorer.

Studietur

Hvert skoleår arrangeres det en studietur til en storby. Det er skolens faglærere som utarbeider det faglige programmet og som er med som reiseledere. Formålet ved studieturen er å se sentrale kunsthistoriske originalverk, viktige museer og gallerier for samtidskunst, internasjonal arkitektur, og å ha det hyggelig sammen.

De seneste årene har skolen besøkt blant annet Amsterdam, Athen, Venezia og Berlin.

Kontakt med arbeidsliv

Skolen har god kontakt med ulike deler av arbeidslivet og aktører innenfor kunstfaget, og samarbeider blant annet fast med Trafo kunsthall om omvisinger og foredrag. Besøk på atelierer og turer til ulike gallerier, museer og skulpturparker inngår i timeplanen, samt en ukes studietur til en internasjonal storby for å se viktige museer og kunstverk.