Studentmiljø

Som fagskole har vi studenter i et bredt aldersspenn og med ulike bakgrunner. Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og andre har jobbet noen år og har kanskje annen utdannelse fra tidligere.

Godt lærings- og arbeidsmiljø, toleranse og mangfold er viktige prinsipper ved skolen. Alle har medansvar for å bidra til at læringsmiljøet er bra og at det inkluderer alle. Felles studieturer,  foredrag og workshops bidrar til at studentene blir kjent på tvers av årstrinn, og til samhold og gode relasjoner mellom første- og andreårsstudentene.  

Gruppebilde av en smilende gjeng studenter på studietur i London

Studentråd

Skolens studentråd består av to representanter fra hvert årstrinn. Studentrådet har som oppgave å ivareta studentenes interesser og fremme deres synspunkter. Studentrådet har faste møter med rektor, og studentrådets leder er også representant i skolens styre, med møte- og stemmerett.

Etter skoletid

Skolens lokaler er tilgjengelige for studentene på kveldstid og i helger slik at studentene kan arbeide med oppgaver eller med egne prosjekter. Studentene arrangerer også sosiale sammenkomster på kveldstid, som filmkvelder og temafester.

ONF

Alle våre studenter innmeldes i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). ONF jobber for studentenes interesser, rettigheter og vilkår. Organisasjonen arbeider med veiledning om studentdemokrati og kan svare på spørsmål om studentrettigheter. Studenter kan engasjere seg i organisasjonen og derigjennom påvirke hvilke saker ONF skal arbeide med.

Flytte på hybel?

Det er god mulighet for å leie hybel i Asker, og det er kort vei til Drammen og Oslo, der det også er et stort utvalg av utleieboliger. Det er gode kollektivforbindelser til byene, med tog hvert 10. minutt.

Linker til dokumenter