.

Vi tilbyr en toårig utdanning innen visuelle kunstfag. Skolen passer for deg som ønsker å arbeide med kreative fag. Utdanningens bredde og kvalitet hjelper deg på veien videre til høyskoler eller eget selvstendig arbeid. Vår skole er blant de ledende i å få studenter inn på høyskoler innen design, visuelle kunstfag og arkitektur.

OM OSS

Asker Kunstfagskole er en toårig fagutdanning i visuelle kunstfag. Utdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og Lånekassen, med mulighet for lån og stipend. Skolens faglige tilbud er bygget opp med forskjellige fagperioder, kurs og workshops.

Utdanningen ved Asker kunstfagskole er både praktisk og teoretisk og kan anvendes innenfor en lang rekke fag- og yrkesområder.

 

UNDERVISNING MED FRIHET OG KREATIVITET I SENTRUM

Undervisningen har studentenes kunstneriske og personlige vekst i fokus, der målet er å utforske et mangfold av materialer og teknikker. Vi vektlegger frihet, kreativitet og faglig styrke, og oppnår dette med tett oppfølging i mindre klasser. Her får du videreutviklet dine ferdigheter og interesse for kunst og kreativt arbeid i et sosialt og kreativt miljø. Studentene får også erfaring innen idéutvikling, kunsthistorie og kunstteori.

 

TEGNING

Figuroppbygging og formkonstruksjon, observasjonstegning, anatomistudier, romdannelse og perspektiv, modellering med lys og skygge, innføring i og utforsking av tegneteknikker og redskaper, tegning som selvstendig uttrykksform.

FARGE

Fargeteori med praktiske øvelser, aktmaleri, eget uttrykk. Innføring i teknikker og materialer, utvidet maleribegrep.

FORM

Portrettmodellering med leire. Utforsking av tredimensjonale uttrykk med ulike materialer og virkemidler.

GRAFIKK - NON TOXIC

Høytrykk og dyptrykk i svart-hvitt og farger. Verkstedskultur; gjennomgang av rutiner, regler og verneforskrifter. Fra høsten 2015 er all undervisning i grafikk uten bruk av løsemidler.

KUNSTHISTORIE/TEORI

Førhistorisk kunst, antikken, europeisk kunst- og arkitekturhistorie, modernismen og postmodernismen.

WORKSHOPS


Foto
  digitalt fotografi for reproduksjon eget arbeid
Data  grunnleggende bildebehandling (photoshop)
Video  kamera, filming, redigering
Animasjon  tegnet animasjon og stop motion
Tegneserie
Arkitektur  arkitektur og rom
Design  visuell kommunikasjon 
Illustrasjon
  logo, tegneserie, artikkel illustrasjon
Etablering  etablere seg som selvstendig næringsdrivende
Portfolio  egenpresentasjon med bilde og tekst og søknadsskriving
Felles for begge årene: Tverrfaglige prosjekter og ulike workshops. Begrepsanalyse og billedanalyse. Ideutvikling og styrking av eget uttrykk, galleri- og museumsbesøk.
Foredrag: Den aktuelle kunstscenen og estetisk teori. Ekskursjoner til utstillinger, utsmykninger og verksteder. Studieturer: Skolen arrangerer sterkt subsidierte turer til Berlin, London, New York og  til høsten 2015 Venezia, les mer lenger nede på siden. LES OM LÆRINGSUTBYTTE ETTER FULLFØRTE TO ÅR

STUDIETURER

Hvert semester arrangeres studietur for begge klassene til aktuelle storbyer. Målet med disse turene er å se sentrale originalverk og oppleve samtidskunst. De siste årene har vi besøkt steder som Berlin, New York og Venezia. Skolens faglærere er reiseledere og legger opp til et spennende og variert faglig program. Skolen dekker reise og hotell. Våren 2017 går studieturen til Athen, hvor vi bl.a. besøker Documenta 14. Høsten 2017 blir det studietur til Venezia.

SE FLERE BILDER FRA STUDIETURENE

LOKALER OG STUDENTMILJØ

Undervisningen foregår i velutstyrte verksteder som kan brukes fritt av studentene også utenom undervisningstiden (kl. 9.00-15.00).

Et av skolens prinsipper er at det skal være en 24 timers åpen skole for studentene.

Skolen har noen datamaskiner, men det anbefales at studentene har egne bærbare maskiner og subsidierer da programvare som Adobe Creative Cloud.

Kantine med rimelige priser er åpen fra kl. 11.00 til 12.30 mandag til og med fredag.

LES MER OM SØKNAD OG OPPTAK

PROSESS OG VURDERING

FØRSTE UNDERVISNINGSÅR – LÆRINGSPROSESS Det første året får du en bred kompetanse innen ulike fagområder som kan gi deg de nødvendige kunnskapene og ferdighetene du trenger for å starte din faglige og kreative utvikling. Her er målet å få en forståelse for hva tegning, farge, tekstur og valør er, og hvilken betydning det kan ha for et billeduttrykk. ANDRE UNDERVISNINGSÅR – ARBEIDSPROSESS Det andre året bygger undervisningen videre på kunnskapene fra året før. Det vil foregå tverrfaglig arbeid med blant annet undervisning i installasjon og konseptuelle uttrykk. Etter hvert vil den enkelte student få mulighet til å velge seg et fordypningsfag, før året avsluttes med en avgangsutstilling.
FAGLIG VURDERING Den enkelte student vurderes løpende i forhold til arbeidsinnsats og måloppnåelse i de enkelte fagperioder. Hvert semester avsluttes med en totallgjennom av semesteret. Vitnemål utstedes etter fullførte to år, det gis ikke karakter kun bestått eller ikke bestått. I tillegg gis en faglig vurdering og sensoruttalelse. ØNSKER DU Å LESE MER OM VURDERING

ANSATTE

Lærerne er skolens viktigste ressurs og har stor faglig kompetanse og pedagogisk erfaring. De er alle yrkesaktive billedkunstnere eller fagpersonell med spisskompetanse på sitt område. Skolen får også besøk av gjestelærere i undervisningen, særlig i andre undervisningsår. Dette gir studentene kontakt med andre fagpersoner som har markert seg på ulike områder.

FASTE FAGLÆRERE:
Farge/maleri/grafikk: Karen Ingeborg Bye    www.kareningeborg.no
Farge/maleri: Hanne L. Nielsen
Tegning: Tone Hagen
Grafikk: Ola Jonsrud   ›   www.jonsrud.org
3D form/installasjon: Tore Lyngseth
Kunsthistorie: Laima Marija Petruseviciute, PhD     CV

GJESTELÆRERE DE SISTE ÅRENE:
Pål S. Gunnæs – silketrykk   ›   www.staverngrafiske.no
Martin Ernstsen – tegneserie
Marianne Brekke – maleri      www.mariannebrekke.no
Siren Elise Dversnes Dahle – tekstil  ›  www.sirendahle.com
Marius Martinussen – monumentalmaleri   ›   www.mariusmartinussen.com
Morten Reigstad – klassisk figurativt maleri     www.mortenreigstad.com
Hanne Lydia O. Kristoffersen – veiledning/intervju  ›   www.hannelydia.com
May Bente Langhelle – foto/bildebehandling
Hilde Rognskog – arkitektur/rom   › www.hilderognskog.com
Ann Iren Buan – portfolio/søknadsprosjekter   ›   www.annirenbuan.com
Ina Pillat – video – www.inapillat.de
Sofie Ensby Rostad – visuell kommunikasjon
Mathilde Abelson Sahlen – visuell kommunikasjon
Hege Cathrine Thoresen – grafikk
I tillegg kommer en rekke foredragsholdere.

ADMINISTRASJON:
Bjørn Lien – rektor
Catrine Thorstensen – undervisningsinspektør

.

TILBAKE TIL TOPPEN