.

Toårig utdanning i visuelle kunstfag, passer for deg som ønsker å arbeide med kreative fag! To studieturer i året, høsten 2017 til Venezia! Utdanningens bredde og kvalitet hjelper deg på veien videre til høyskoler eller eget selvstendig arbeid. Vår skole er blant de ledende i å få studenter inn på høyskoler innen design, visuelle kunstfag og arkitektur.

OM OSS

Asker Kunstfagskole er en toårig fagutdanning i visuelle kunstfag. Utdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og Lånekassen, med mulighet for lån og stipend. Skolen har hatt statsstøtte siden 1985, og er en stiftelse.

Utdanningen ved Asker kunstfagskole er både praktisk og teoretisk og kan anvendes innenfor en lang rekke fag- og yrkesområder. Mange av våre tidligere studenter har gått videre innen visuell kunst, kunsthåndverk, visuell kommunikasjon, produktdesign, arkitektur, kunsthistorie, kuratorutdanning etc. Skolens faglige tilbud er bygget opp med forskjellige fagperioder, kurs og workshops, alle ledet av profesjonelle billedkunstnere og andre fagpersoner med spisskompetanse på sitt felt.

 

UNDERVISNING MED FRIHET OG KREATIVITET I SENTRUM

Undervisningen har studentenes kunstneriske og personlige vekst i fokus, der målet er å utforske et mangfold av materialer og teknikker. Vi vektlegger frihet, kreativitet og faglig styrke, og oppnår dette med tett oppfølging i mindre klasser. Her får du videreutviklet dine ferdigheter og interesse for kunst og kreativt arbeid i et sosialt og kreativt miljø. Studentene får også erfaring innen idéutvikling, kunsthistorie og kunstteori.

 

LOKALER OG STUDENTMILJØ

Undervisningen foregår i velutstyrte verksteder som kan brukes fritt av studentene også utenom undervisningstiden (kl. 9.00-15.00).

Et av skolens prinsipper er at det skal være en 24 timers åpen skole for studentene.

Skolen har noen datamaskiner, men det anbefales at studentene har egne bærbare maskiner og subsidierer da programvare som Adobe Creative Cloud.

Kantine med rimelige priser er åpen fra kl. 11.00 til 12.30 mandag til og med fredag.

LES MER OM SØKNAD OG OPPTAK

ANSATTE

Lærerne er skolens viktigste ressurs og har stor faglig kompetanse og pedagogisk erfaring. De er alle yrkesaktive billedkunstnere eller fagpersonell med spisskompetanse på sitt område. Skolen får også besøk av gjestelærere i undervisningen, særlig i andre undervisningsår. Dette gir studentene kontakt med andre fagpersoner som har markert seg på ulike områder.

FASTE FAGLÆRERE:
Farge/maleri/grafikk: Karen Ingeborg Bye    www.kareningeborg.no
Farge/maleri: Hanne L. Nielsen
Tegning: Tone Hagen
Grafikk: Ola Jonsrud   ›   www.jonsrud.org
3D form/installasjon: Tore Lyngseth
Kunsthistorie: Laima Marija Petruseviciute, PhD     CV

GJESTELÆRERE DE SISTE ÅRENE:

Pål S. Gunnæs – silketrykk   ›   www.staverngrafiske.no
Sigbjørn Lilleeng – tegneserie www.sigbjornlilleeng.com
Martin Ernstsen – tegneserie
Marianne Brekke – maleri      www.mariannebrekke.no
Siren Elise Dversnes Dahle – tekstil  ›  www.sirendahle.com
Marius Martinussen – monumentalmaleri   ›   www.mariusmartinussen.com
Morten Reigstad – klassisk figurativt maleri     www.mortenreigstad.com
Hanne Lydia O. Kristoffersen – veiledning/intervju  ›   www.hannelydia.com
May Bente Langhelle – foto/bildebehandling
Hilde Rognskog – arkitektur/rom   › www.hilderognskog.com
Ann Iren Buan – portfolio/søknadsprosjekter   ›   www.annirenbuan.com
Ina Pillat – video – www.inapillat.de
Geir Helgi Birgisson – visuell kommunikasjon www.geirhelgi.com
Sofie Ensby Rostad – visuell kommunikasjon
Mathilde Abelson Sahlen – visuell kommunikasjon
Hege Cathrine Thoresen – grafikk
I tillegg kommer en rekke foredragsholdere.

ADMINISTRASJON:
Bjørn Lien – rektor
Catrine Thorstensen – undervisningsinspektør

.