Ordinær søknadsfrist: 15. mai 2020

Gå direkte til søknadsskjema >

Hvordan søke
Fyll inn søknadsskjemaet som du finner nederst på denne siden og last opp 6-10 valgfrie arbeider. Det kan være tegninger, malerier, foto, 3-dimensjonale arbeider, tekstilarbeider, skisser etc. Audiovisuelle arbeider kan eventuelt sendes som link (Dropbox, YouTube etc.) eller pr. post. Det er fint om du viser litt forskjellige teknikker. Dette er skolens opptaksprøve, og det viktige er at arbeidene sammen med det du skriver på søknaden forteller litt om dine interesser og hva målet ditt med utdanningen er. Du kan bruke nye og eldre arbeider.

Tips om avfotografering av arbeider >

Det er også mulig å få tilsendt søknadsskjema ved å kontakte oss på post@askerkunstfagskole.no. Dette kan da sendes med post/e-post eller leveres direkte til skolen sammen med arbeidsprøvene.

Opptakskrav
Opptak til fagskolen er basert på fullført og bestått videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må alle søkere levere opptaksprøven, som er å presentere 6-10 valgfrie arbeider utført av deg selv.

Søkere som er 19 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har fullført videregående opplæring, kan bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse og opptaksprøve. Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell og uformell læring, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet seg gjennom utdanning, arbeidserfaring,  fritidsaktiviteter, kurs, arbeid på egen hånd, og lignende.

Opptak direkte til 2. år er mulig for studenter som har bestått ett år på andre fagskoleutdanninger innenfor samme eller nært beslektet fagområde, eller som oppfyller skolens faglige krav gjennom annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse.

Opptaksbestemmelsene er fastsatt i Forskift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling for Fabrikken Asker Kunstfagskole.

Vurdering
Søknadene vurderes av en opptakskomité som består av to av skolens faglærere samt en fra administrasjon. De ser etter ferdigheter innen visuelle uttrykk, dine skapende og kreative evner, og ikke minst motivasjon og faglig nysgjerrighet! Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, rangeres søkere etter opptaksprøven. De som ikke får studietilbud i første omgang kan stå på venteliste. Søknadene blir vurdert samlet kort tid etter søknadsfristen.

Praktisk informasjon
Du vil få automatisk bekreftelse på mottatt søknad på e-post. Hvis du ikke har fått dette innen kort tid, vennligst ta kontakt. (Sjekk om den har havnet i spam/søppelpost.) Svar på søknaden sendes ut så kort tid etter søknadsfristens utløp, mest sannsynlig i løpet av mai.

Hvis det er ledige plasser etter ordinær søknadsfrist, har vi løpende opptak for nye søkere. Skoleåret starter medio august og slutter tidlig i juni.

Studieavgift
Skolepenger for skoleåret 2020/21 er kr 17 500,– pr. semester. Dette beløpet betales forskuddsvis ved semesterstart. Et depositum på kr 2 000,– betales når man aksepterer plassen, og trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret. I tillegg betaler studentene det meste av skolemateriellet selv som utgjør kr 2500,– pr. semester. Ved skolestart får nye studenter utlevert en materialpakke med nødvendig utstyr, og skolen gir støtte til programvare som Adobe Creative Cloud for bruk på egen laptop. Reisekostnader opp til kr. 4000 pr. student dekkes av skolen i forbindelse med studietur.

Du kan få støtte til studiet fra Lånekassen. Les mer om søknad om studielån på deres nettside >

Velkommen som søker!

Søknadsskjema:

  Etternavn*:
  Fødsels- og personnummer*:

  Har du fullført VGS?
  JaNeiForventes fullført i år

  Last opp vitnemål eller annen dokumentasjon:
  (Maks 1MB, filer som er tillatt: .pdf, .jpg, .doc, .docx)

  Utfyllende informasjon om utdannelse, yrkeserfaring, kurs eller annen relevant erfaring:

  Hvorfor har du valgt å søke en kunstfaglig utdanning? Fortell litt om deg selv, og dine interesser, mål og motivasjon)  (Maks 1MB. Filer som er tillatt: .jpg, .jpeg, .pdf .png.)  (Maks 2MB per fil. Filer som er tillatt: .jpg, .jpeg, .pdf, .png.)


  AvisannonseRådgiver på skoleInternettSosiale medierBekjenteAnnet

  Alle felter merket* må fylles ut før du sender søknaden.