KURSTILBUD 2019/20

Asker Kunstfagskole tilbyr kortere kurs på kveldstid eller i helg for deg som ønsker å lære eller fordype deg i enkelte kunst- og uttrykksformer. Kursene gir en grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring, med vekt på individuell oppfølging ut fra den enkeltes ståsted. Målet er å legge mulighetene til rette for egenutvikling og økt glede ved å arbeide på fagområdet. Kursene ledes av utøvende billedkunstnere med lang undervisningserfaring. Kurstilbudet vil variere fra år til år, ta gjerne kontakt med oss for å melde din interesse. 

 

TEGNE-/MALEKURS – Klassisk figurasjon (kveldstid)

Undervisning i klassisk figurative tegne- og maleteknikker som ble brukt av de gamle mestrene. Undervisningen legges opp til den enkeltes ferdighetsnivå, passer for nybegynner og litt øvet. Materialer må du ha med selv, dette er ikke inkludert i prisen. Maksimum 12 deltagere. Velkommen til et hyggelig og lærerikt kurs!

Kursstart:  28. januar 2020
Tidspunkt: tirsdager 17.45-21.00
Varighet: 12 ganger
Sted: Heggedal Fabrikker
Pris: kr 3800,-
Antall plasser: 12
Lærer: Morten Reigstad

Påmelding >>

LANDSKAPSMALERI, teori og praksis (helg)

På dette kurset vil du lære hvordan de kjente landskapsmalerne opp igjennom kunsthistorien planla og bygget opp sine malerier. Hvordan de fikk frem den magiske stemningen som gjør at vi kan se på bildet i timevis uten å gå lei. Vi begynner kurset med en teoretisk forelesning hvor vi skal se på noen malerier og analysere komposisjonen og virkemidlene som er brukt for å skape den bestemte stemningen. På den måten vil du få en del ideer om hvordan du selv kan planlegge oppbygningen av ditt eget maleri. Kurset vil selvfølgelig også omfatte maleteknikk, farger og fargeblanding.

Vi vil på dette kurset male innendørs, ta med deg noen landskapsfotografier som du ønsker å bruke som referanse, i tillegg til lerret, maling og pensler (materialer er ikke inkludert i prisen).

Tid: 28.-29. mars 2020, kl. 10-16 begge dager.
Sted: Heggedal Fabrikker, Åmotveien 2, 1389 Heggedal
Pris: kr 2000,-
Antall plasser: 12
Lærer: Morten Reigstad

Påmelding >>

 

 

KLASSISK FIGURASJON (dagtid)

Asker Kunstfagskole tilbyr som eneste kunstskole i Norge et deltidsstudium i klassisk figurasjon. Studiet gir en grundig innføring i tegne- og maleteknikkene som ble benyttet ved de tidlige franske kunstakademiene. I tillegg til kunststudenter, kan utdanningen være aktuell for designere, illustratører, animatører, arkitekter og andre som har behov for en profesjonell figurativ tegne- og malekompetanse.

Studiet har undervisning én dag i uka, hovedsakelig på mandager mellom kl 09.00 – 16.00, og går over 4 år.  Studentene får tilgang til egen atelierplass som de kan benytte seg av også utenom undervisningsdagene. Det legges vekt på selvstendig arbeid, og studentene får individuell kritikk, tilpasset den enkeltes nivå. Dette er et tilbud som passer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå.

Deltidsstudiet har eget lokale for undervisning og atelierplasser  i Heggedal Fabrikker, med adresse Åmotveien 2, 1389 Heggedal. Hovedlærer for studiet er Morten William Reigstad. Han er utdannet ved The Florence Academy of Art, og underviser i samme metode som benyttes der. Gjestelærere/foredragsholdere brukes ved behov.


Undervisningen deles opp i perioder hvor forskjellige emner vektlegges.
Følgende fagområder inngår, fordelt over 4 år:

TEGNING
Studentene skal etter endt studium kunne de forskjellige stadiene i en tegneprosess, fra konstruksjon til detaljer og raffinering.

1. og 2. studieår:
Konstruksjon og forenkling; linjekvalitet og rytme; valør; form i rom.

3. og 4. studieår:
Form i rom, gjengi komplekse former i rom og skape en tydelig 3D effekt.
Variasjon og tekstur, beskrive forskjellige typer overflater, grove, glatte, myke osv.
Valør, ved bruk av kull, hvit kritt og tonet papir, som gir en større valørskala enn blyant, skal studentene gjengi en kompleks gipsfigur med fullstendig valørskala

FARGELÆRE
Studentene skal kunne forstå forholdet mellom valør og farge og vise dette først med kun én farge i tillegg til sort og hvit.  Grunnprinsippene fra tegnefaget overføres til farge i form av oljemaling. Deretter avanserer man til to farger før man senere får tilgang til full fargepalett. Det vektlegges en presis gjengivelse av form, valør og farge, og i løpet av studiet skal studentene oppnå en profesjonell kompetanse på dette området.

1. og 2. studieår:
Valør, forholdet mellom det lyseste lyse, mørkeste mørke og halvtoner med monokrom fargepalett.
Form, hvordan skape illusjon av form på enkle objekter med enkel fargepalett.
Fargetemperatur og intensitet, beskrive forskjellen mellom kalde og varme farger og gjengi intensiteten i fargene i forhold til hverandre med en enkel fargepalett.

3. og 4. studieår:
Form i rom, beskrive mer komplekse former i rom og skape en tydelig illusjon av 3D med full fargepalett.
Variasjon og tekstur, beskrive forskjellige typer overflater som f.eks stein eller røft treverk mot myke eller glatte overflater som f.eks tekstiler, glass eller lignende.
Fargetemperatur og intensitet, hvordan beskrive en glødende eller levende overflate som f.eks hudtoner i et menneske ved å bruke nyanser av varme og kalde toner mot hverandre.

 

BILLEDKOMPOSISJON – MATERIALLÆRE – AKT
Studentene skal kunne de forskjellige virkemidlene som brukes for å oppnå en god komposisjon. Hvordan skape en helhet i bildet, bruk og plassering av blikkfang og variasjon av fokus osv. Det gis teoretiske forelesninger i tillegg til praktiske oppgaver.

Studentene skal lære om alle relevante materialer. Vi lærer hvordan å lage oljemaling selv, preparere lerret, forskjellige typer oljer, fernisser og medium. Vi lærer om pensler og bruksforskjeller ved ulike typer bust og form.

Vi har også faste perioder med aktmodell hvert skoleår. Første studieår skal modellen males med monokrom fargepalett (sort, hvit og rå umbra). Andre studieår avanserer man til enkel palett (sort, hvit, gul og rød), 3 og 4 studieår har tilgang til full fargepalett.

 

Atelierbesøk


HVORDAN SØKE

Søknadsfrist for opptak til Klassisk figurasjon (dagtid) er 15. mai hvert år.
Søknader vurderes ut fra motivasjon og dokumentasjon av selvstendige arbeider. Ta kontakt med skolen på e-post (post@askerkunstfagskole) eller send inn påmeldingsskjema nedenfor for å få tilsendt instruks for søknad.

Studiet har totalt 12 studieplasser, fordelt på fire år. Det vil variere fra år til år hvor mange nye studenter som tas opp til 1. studieår. Hvis det er ledige plasser etter ordinær søknadsfrist, har vi løpende opptak. Eventuelle ledige plasser blir annonsert på denne nettsiden. Det kreves ingen formell forutdanning for å søke skolen.

Studieavgift
Studieavgift for skoleåret 2020/21 blir annonsert snart! Studentene dekker materialene selv. Studietur inngår ikke i undervisningen for dette studietilbudet.
(Studieavgiften for skoleåret 2019/20 er kr. 8 250,− pr. semester).

 


PÅMELDING KURS

Påmelding sendes via skjema nedenfor, eller til post@askerkunstfagskole.no. Du vil motta automatisk svar om mottatt påmelding (NB! dette er ikke bekreftelse av kursplass).  Eventuell kursplass blir bekreftet på e-post innen kort tid. Påmeldingen er bindene.

Påmeldingsfrist er en uke før kursstart, men kursene fylles opp etter hvert som påmeldingene kommer. Alle kurs må ha minimum 6 deltakere for at kurset skal settes i gang.

Avmelding må skje senest en uke før kursstart. Senere avmelding medfører avmeldingsgebyr på kr 100. Ved avmeldingen etter kursstart, må kursprisen betales i sin helhet. Unntak er avmelding ved dokumentert sykdom. Kursprisen blir da beregnet fram til vi mottar skriftlig dokumentasjon, i tillegg til administrasjonsgebyr på kr 100. Avmelding må skje skriftlig til skolens administrasjon, det er ikke nok å si fra til læreren.

Materialer er ikke inkludert i kursprisene, med unntak av der det er nevnt spesielt.

Påmeldingsskjema:

Navn:

Adresse:

Postnr./Sted:

Telefon:

E-post:

Jeg melder meg på følgende kurs:

Alle felter må fylles ut før innsendelse.