KVELDSKURS KLASSISK FIGURASJON / HELGEKURS LANDSKAPSMALERI / DELTIDSSTUDIUM KLASSISK FIGURASJON

KURSTILBUD 2020

NB! Asker Kunstfagskole vil fra sommeren 2020 ikke lenger administrere kurstilbudene i klassisk figurasjon på Heggedal fabrikker. Dette gjelder både kurs og deltidsstudium. Tilbudene vil forøvrig drives videre av Morten Reigstad, og skolen vil samarbeide og tilrettelegge i overgangsfasen. Studenter som allerede er tatt opp ved skolen vil ikke bli berørt. 

Kursene på kveldstid eller i helg er for deg som ønsker å lære eller fordype deg i enkelte kunst- og uttrykksformer. Kursene gir en grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring, med vekt på individuell oppfølging ut fra den enkeltes ståsted. Målet er å legge mulighetene til rette for egenutvikling og økt glede ved å arbeide på fagområdet. Kursene ledes av utøvende billedkunstner med lang undervisningserfaring. Kurstilbudet vil variere fra år til år, ta gjerne kontakt med oss for å melde din interesse. 

TEGNE-/MALEKURS – Klassisk figurasjon (kveldstid)

Undervisning i klassisk figurative tegne- og maleteknikker som ble brukt av de gamle mestrene. Undervisningen legges opp til den enkeltes ferdighetsnivå, passer for nybegynner og litt øvet. Materialer må du ha med selv, dette er ikke inkludert i prisen. Maksimum 12 deltagere. Velkommen til et hyggelig og lærerikt kurs!

Kursstart:  28. januar 2020

Tidspunkt: tirsdager 17.45-21.00
Varighet: 12 ganger
Sted: Heggedal Fabrikker
Pris: kr 3800,-
Antall plasser: 12
Lærer: Morten Reigstad

Påmelding sendes via e-post til post@mortenreigstad.com

 

LANDSKAPSMALERI, teori og praksis (helg)

På dette kurset vil du lære hvordan de kjente landskapsmalerne opp igjennom kunsthistorien planla og bygget opp sine malerier. Hvordan de fikk frem den magiske stemningen som gjør at vi kan se på bildet i timevis uten å gå lei. Vi begynner kurset med en teoretisk forelesning hvor vi skal se på noen malerier og analysere komposisjonen og virkemidlene som er brukt for å skape den bestemte stemningen. På den måten vil du få en del ideer om hvordan du selv kan planlegge oppbygningen av ditt eget maleri. Kurset vil selvfølgelig også omfatte maleteknikk, farger og fargeblanding.

Vi vil på dette kurset male innendørs, ta med deg noen landskapsfotografier som du ønsker å bruke som referanse, i tillegg til lerret, maling og pensler (materialer er ikke inkludert i prisen).

Tid: 28.-29. mars 2020, kl. 10-16 begge dager.
Sted: Heggedal Fabrikker, Åmotveien 2, 1389 Heggedal
Pris: kr 2000,-
Antall plasser: 12
Lærer: Morten Reigstad

Påmelding sendes via e-post til post@mortenreigstad.com

 

KLASSISK FIGURASJON (deltidsstudium, dagtid)

Studiet gir en grundig innføring i tegne- og maleteknikkene som ble benyttet ved de tidlige franske kunstakademiene. I tillegg til kunststudenter, kan utdanningen være aktuell for designere, illustratører, animatører, arkitekter og andre som har behov for en profesjonell figurativ tegne- og malekompetanse.

Studiet har undervisning én dag i uka, hovedsakelig på mandager mellom kl 09.00 – 16.00, og går over 4 år.  Studentene får tilgang til egen atelierplass som de kan benytte seg av også utenom undervisningsdagene. Det legges vekt på selvstendig arbeid, og studentene får individuell kritikk, tilpasset den enkeltes nivå. Dette er et tilbud som passer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå.

Deltidsstudiet har eget lokale for undervisning og atelierplasser  i Heggedal Fabrikker, med adresse Åmotveien 2, 1389 Heggedal. Hovedlærer for studiet er Morten William Reigstad. Han er utdannet ved The Florence Academy of Art, og underviser i samme metode som benyttes der. Gjestelærere/foredragsholdere brukes ved behov.

Undervisningen deles opp i perioder hvor forskjellige emner vektlegges.
Følgende fagområder inngår, fordelt over 4 år: Tegning, fargelære, billedkomposisjon, materiallære, akt m.m.

Søknadsfrist for opptak til Klassisk figurasjon (deltidsstudium dagtid) er 15. mai.
Studiet har totalt 12 studieplasser, fordelt på fire år. Det vil variere fra år til år hvor mange nye studenter som tas opp til 1. studieår. Det kreves ingen formell forutdanning for å søke studiet. Studenter på dette studiet kan ikke søke studielån i lånekassen, og studiet gir ikke studiepoeng.

Studieavgift
Studieavgift for året 2020/21 er kr. 8 500,− pr. semester. Studentene dekker materialene selv. Studietur inngår ikke i undervisningen for dette studietilbudet.

For å søke studiet fra høsten 2020, ta kontakt på e-post: post@mortenreigstad.com. 

 


PÅMELDING KURS

Påmelding sendes via epost til: post@mortenreigstad.com. 

Påmeldingsfrist for kvelds- og helgekurs er en uke før kursstart, men kursene fylles opp etter hvert som påmeldingene kommer. Alle kurs må ha minimum 6 deltakere for at kurset skal settes i gang.

Avmelding må skje senest en uke før kursstart. Senere avmelding medfører avmeldingsgebyr på kr 100. Ved avmeldingen etter kursstart, må kursprisen betales i sin helhet. Unntak er avmelding ved dokumentert sykdom. Kursprisen blir da beregnet fram til vi mottar skriftlig dokumentasjon, i tillegg til administrasjonsgebyr på kr 100. Avmelding må skje skriftlig til skolens administrasjon og læreren.

Materialer er ikke inkludert i kursprisene, med unntak av der det er nevnt spesielt.