KLASSISK FIGURASJON / KURS / PÅMELDING

Asker Kunstfagskole tilbyr deltidsutdanning i klassisk figurasjon, og ulike kurs på kveldstid. Kurstilbudet vil variere fra år til år, ta gjerne kontakt med oss for å melde din interesse. 

 

KLASSISK FIGURASJON –  STUDIE PÅ DELTID

Siden høsten 2007 har skolen hatt et undervisningstilbud i klassisk figurativ tegning og maleri. Studiet gir en grundig innføring i teknikken, som ble benyttet på de tidligere franske kunstakademiene og andre kunstskoler på 1800 tallet. I tillegg holdes det forelesninger i materiallære og komposisjon som er en naturlig del av faget. Vi har også faste perioder med akt. Dette er ett tilbud som passer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå. Studentene får individuell kritikk, tilpasset den enkeltes nivå.

Undervisningen er på deltid, med faste dager i semesteret over 4 år.
Alle studentene får egen fast atelierplass som de disponerer hele skoleåret. Det legges vekt på selvstendig arbeid, og studentene får individuell kritikk, tilpasset den enkeltes nivå.

Studieavgiften pr. semester er kr. 6.500,− og studentene dekker materialene selv. Undervisning og atelierplass er i Heggedal (Heggedal Fabrikker).
Studietur inngår ikke i undervisningen for dette studietilbudet.
Lærer: Morten William Reigstad.

Ta kontakt med skolen for søknadsinformasjon, e-post: post@asker-kunstskole.no


KURS

Asker Kunstfagskoles kortere kurs (helge-, kvelds- og sommerkurs) er for deg som ønsker å fordype deg i og lære mer om enkelte kunst- og uttrykksformer. Kursene gir en grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring, med vekt på individuell oppfølging ut fra den enkeltes ståsted. Målet er å legge mulighetene til rette for egenutvikling og økt glede ved å arbeide på fagområdet. Alle lærerne på kursene er utøvende billedkunstnere.

Kurstilbud 2017:

SOMMERKURS – klassisk tegning/maleri etter modell

På dette kurset lærer du hvordan du steg for steg bygger opp en tegning eller maleri etter levende modell. Du vil lære hvordan du legger opp paletten, blander farger og relevant materiallære for oljemaling. Siden undervisningen hovedsakelig er individuell, passer kurset for både nybegynnere og viderekommende.

Du kan selv velge om du vil fokusere på akt helfigur, halvfigur eller portrett. Du kan også velge å bare fokusere på tegning hvis du ønsker det.

Tidspunkt: 26. – 30. juni 2017, kl 10 -14.
Sted: Asker Kunstfagskole, Åmotveien 2, 1389 Heggedal, Heggedal Fabrikker.
Pris: 2800 kr.
Lærer: Morten Reigstad

Materialer må man ha med selv.

For påmelding ta kontakt med Asker Kunstfagskole eller kurslærer Morten Reigstad (post@mortenreigstad.com)

Velkommen til et hyggelig og lærerikt kurs!

 

GRAFIKK – For nybegynnere og viderekomne

Dette kurset tilbys ikke våren 2017, eventuelle kortkurs i løpet av vår/sommer vil bli lagt ut her.

Målet med kurset er å få oversikt over de grafiske teknikkene og verkstedrutinene, for deretter å kunne fordype seg og eksperimentere med teknikk etter eget ønske. Vi starter med nye verkstedrutiner og non-toxic teknikkene som full gruppe, men viderekommende kursdeltakere kan meget snart velge selv hvilken teknikk de vil arbeide videre med.

Dyptrykkteknikkene – etsning, koldnål i sort/hvitt og farge.
Høytrykks-teknikkene – tresnitt, linosnitt i sort/hvitt og farge.

Materiell er ikke inkludert i prisen og kommer på kr 400, dette
inkluderer ikke kobber eller finerplater som kan kjøpes på kurset. De som ønsker å arbeide med andre materialer må ta det med seg.

Tidspunkt:
Varighet: 12 ganger og prisen er kr 3700,–
Sted: Hagaløkkveien 13, Asker
Kursstart:
Lærer: Ola Jonsrud

grafikk5

 
PÅMELDING

For påmelding send e-post med:
Navn, adresse, telefon, e-post adresse og hvilket kurs du melder deg på til post@askerkunstfagskole.no. Påmeldingen er bindene.

Det tas maksimalt opp 12 deltakere til hvert kurs. Påmeldingsfrist er en uke før kursstart, men kursene fylles opp etter hvert som påmeldingene kommer. Alle kurs må ha minimum 8 deltakere for at kurset skal settes i gang.

Avmelding må skje senest en uke før kursstart. Senere avmelding medfører avmeldingsgebyr på kr 100. Ved avmeldingen etter kursstart, må kursprisen betales i sin helhet. Unntak er avmelding ved dokumentert sykdom eller flytting. Kursprisen blir da beregnet fram til vi mottar skriftlig dokumentasjon, i tillegg til administrasjonsgebyr på kr 100. Avmelding må skje skriftlig til kontoret, det er ikke nok å si fra til læreren.

Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs til deltakere som har vært til stede minst 75 %. Kursavgiften kan deles i tre rater. 1. rate må betales første kursdag. NB! Materialer er ikke inkludert i kursprisene.