Tidligere studenter

Mange av våre tidligere studenter har tatt videre utdanning i visuell kunst, kunsthåndverk, visuell kommunikasjon, produktdesign, arkitektur, kunsthistorie etc., eller jobbet videre på egen hånd, og er i dag etablert i sitt fagfelt. Det finnes mange eksempler, og nedenfor presenterer vi noen av dem.

Solveig Ane
Kirkaune Øksendal

Billedkunstner

Anders
Berg

Møbel-/interiørdesigner

Eivind
Blaker

Billedkunstner

Line
Engen

Kurator formidling

Camilla
Løw

Billedkunstner

Björg
Thòrhallsdòttir

Billedkunstner

Solveig Ane Kirkaune kunst

Solveig Ane Kirkaune Øksendal

Billedkunstner

Kunstfagskolen var et fantastisk sted med frihet som lærte meg hva strukturert kunstnerisk arbeid var. Etter mange år på vanlig skole der jeg aldri helt passet inn i de faste og bestemte læringsrammene, gjorde videregående skole på linja for tegning, form og farge det klart for meg at det var denne veien jeg ville gå. Jeg visste ingenting om Kunstakademiet eller mulighetene som fantes for meg videre bortsett fra at jeg hadde mine interesser og jeg elsket å tegne. Etter to år uten studier tenkte jeg på Asker kunstfagskole som en mulighet rett og slett fordi jeg hadde en eldre bror som hadde gått på kveldskurs der.

«Å gå på en kunstfagskole for meg har vært helt avgjørende for muligheten til å ta de valgene jeg tok videre, og mange av vennene jeg møtte der er fortsatt viktige venner og kollegaer den dag i dag.»

- Solveig Ane Kirkaune Øksendal

Anders Berg

Møbel-/interiørdesigner

For meg var Asker Kunstfagskole et viktig ledd i en personlig utvikling som åpnet muligheten til å komme videre og inn på den høyere utdannelsen jeg ønsket. Det var en fin læringsarena som, i særs andre året, lærte meg å være fristilt i mine prosjekter og jobbe med ulike temaer/ ideer over tid.

Etter Asker Kunstfagskole tok jeg en Mastergrad i Design ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen innenfor møbel- og interiørarkitektur.

I dag er jeg partner i KnudsenBergHindenes.
Et designkontor som hovedsakelig arbeider med møbel-, produkt- og interiørdesign, men som også er involvert i en rekke prosjektbaserte designinitiativ.

- Anders Berg

Eivind Blaker

Billedkunstner

«Asker Kunstfagskole har gitt meg det nødvendige grunnlaget for å jobbe selvstendig og muligheten til å komme videre i karrieren. Her lagde jeg opptaksprøven til kunstakademiet i Oslo og kom inn med den. Jeg er nå kunstner på heltid og Asker Kunstfagskole har bidratt mye til det.»

- Eivind Blaker

Kurator formidling

«Asker Kunstfagskole har gitt meg det nødvendige grunnlaget for å jobbe selvstendig og muligheten til å komme videre i karrieren. Her lagde jeg opptaksprøven til kunstakademiet i Oslo og kom inn med den. Jeg er nå kunstner på heltid og Asker Kunstfagskole har bidratt mye til det.»

- Line Engen

Billedkunstner

Jeg gikk på Asker Kunstskole 1996-98. En fantastisk skole hvor jeg fikk forståelse for grafikk, tegning, form og farge, foto og skulptur. I tillegg traff jeg andre likesinnede mennesker som jeg fremdeles har mye kontakt med. Men det kanskje viktigste med de to årene var at jeg ble trygg på meg selv og mine framtidige valg om å bli billedkunstner.

- Camilla Løw

Kurator formidling

«Jeg jobber hele tiden, og det ligger tusenvis av tegninger bak min strek og det som i dag er mitt billedunivers. Jeg tegner alltid, og budskapet kommer fra hjertet. Jeg får daglige tilbakemeldinger fra folk jeg ikke kjenner om at budskapet har nådd hjertene deres. At kunsten min åpner opp rom i mennesker, skaper reaksjoner, og trøster. Det er både rørende og inspirerende. Jeg vet jeg er privilegert som jobber med det jeg liker best i hele verden»

Björg Thòrhallsdòttir startet sin kunstneriske utdannelse ved Kunsthøyskolen i Reykjavik i 1994, deretter studerte hun grafisk design i Oslo, etterfulgt av to år ved Asker kunstskole. I 1997 kom hun inn ved det prestisjefylte Bella Artes, kunstakademiet i Barcelona. For sitt arbeid fikk hun den beste karakteren gitt siden 1978 og hun fikk i oppdrag å male en freske i rommet der Gaudi (spansk arkitekt) døde. To år senere studerte hun ved Kunstakademiet i Toulouse under Jean Ducros. Fra 2000 hadde hun også to års opphold hos Ignacio Aguirre grafikkverksted i Barcelona. I dag har hun atelier i Barcelona der hun produserer mesteparten av sine verker.

Björg Thòrhallsdòttir er født på Island, oppvokst i sør-øst Asia og Bærum, og bor nå i Oslo, etter flere år med studier og arbeid i fortrinnsvis Spania og Frankrike. Hun jobber med blyglass og mosaikk i tillegg til grafikk og maleri. Hun har illustrert bøkene Og musikken en annen og Livslyst, og ellers bidratt med sine illustrasjoner for forlagene Damm, Bazar, Aschehoug og Gyldendal, samt flere magasiner og aviser. I 2010 ga hun ut på eget forlag boken Björgs Univers. Denne omhandler kunstnerens grafikk og teknikk, samt tankene bak motivene. På Aschehoug har hun utgitt diktbøkene KjærlighetsfangetVennskapsbokenVelkommen til verden og MOT.

elsa@bjorg.info

www.bjorg.info

- Björg Thòrhallsdòttir