Om farger og arkitektur

Fint presentasjon av Dagny Thurmann-Moe i vårt samarbeid om åpne foredrag med Trafo Kunsthall! Hun snakket om hvordan farger brukt i arkitektur og våre omgivelser påvirker oss på ulike måter, og viste mange slående eksempler. Dette var et tema som engasjerte både våre studenter og andre. Hun ga kunstnere en ekstra utfordring om å engasjere seg mer i hvordan byen utformes, både i nærmiljø og nasjonalt, og refererte til hvordan den norske maleren Henrik Sørensen på 1920-tallet sammen med flere andre kunstnere laget forslag til fargesetting av flere områder i Oslo.