Nyhet: Søk studieplass gjennom Samordna opptak!

Fra  2021 er Asker Kunstfagskole del av samordna opptak, og søknad om studieplass sendes gjennom deres nettside samordnaopptak.no.

Søknadsportalen er åpen fra 1. februar, og søknadsfrist er 15. april.

Opptak gjøres på grunnlag av fullført videregående opplæring eller realkompetanse, og innsendt opptaksprøve som består av seks egne arbeider og en motivasjonstekst. Søkere som ikke har fullført videregående opplæring må være 19 år eller eldre i søknadsåret. Les mer om  opptaksprøven og hva som skal sendes inn av dokumentasjon her  >> 

Ønsker du å bli student hos oss fra høsten, er det viktig å sette skolen høyt på prioriteringslista i samordna opptak. Asker Kunstfagskole har små klasser og høy tilstedeværelse av lærerne, noe som gir god mulighet for individuell oppfølging og tilpasset undervisning. Uansett tidligere erfaring og nivå vil du som student få utvikle dine ferdigheter og ditt eget uttrykk hos oss.

Send oss en e-post om du har spørsmål om søknad og opptak: post@askerkunstfagskole.no

Velkommen som søker!