DELTIDSSTUDIUM KLASSISK FIGURASJON / FAGOMRÅDER / HVORDAN SØKE / SØKNADSSKJEMA

Asker Kunstfagskole tilbyr som eneste kunstskole i Norge et deltidsstudium i klassisk figurasjon. Studiet gir en grundig innføring i tegne- og maleteknikkene som ble benyttet ved de tidlige franske kunstakademiene. I tillegg til kunststudenter, kan utdanningen være aktuell for designere, illustratører, animatører, arkitekter og andre som har behov for en profesjonell figurativ tegne- og malekompetanse.

Studiet er 50% deltid, og går over 4 år. Undervisningen er hovedsakelig på mandager mellom kl 09.00 – 16.00. Studentene får tilgang til egen atelierplass som de kan benytte seg av også utenom undervisningsdagene. Det legges vekt på selvstendig arbeid, og studentene får individuell kritikk, tilpasset den enkeltes nivå. Dette er et tilbud som passer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå.

Deltidsstudiet har eget lokale for undervisning og atelierplasser  i Heggedal Fabrikker, med adresse Åmotveien 2, 1389 Heggedal. Hovedlærer for studiet er Morten William Reigstad. Han er utdannet ved The Florence Academy of Art, og underviser i samme metode som benyttes der. Gjestelærere/foredragsholdere brukes ved behov.

Gå til søknadsskjema >>

 


Undervisningen deles opp i perioder hvor forskjellige emner vektlegges.
Følgende fagområder inngår i studiet, fordelt over 4 år:

TEGNING

Studentene skal etter endt studium kunne de forskjellige stadiene i en tegneprosess, fra konstruksjon til detaljer og raffinering.

1. og 2. studieår:

 • Konstruksjon og forenkling
 • Linjekvalitet og rytme
 • Valør
 • Form i rom

3. og 4. studieår:

 • Form i rom, gjengi komplekse former i rom og skape en tydelig 3D effekt.
 • Variasjon og tekstur, beskrive forskjellige typer overflater, grove, glatte, myke osv.
 • Valør, ved bruk av kull, hvit kritt og tonet papir, som gir en større valørskala enn blyant, skal studentene gjengi en kompleks gipsfigur med fullstendig valørskala

 

FARGELÆRE

Studentene skal kunne forstå forholdet mellom valør og farge og vise dette først med kun én farge i tillegg til sort og hvit.  Grunnprinsippene fra tegnefaget overføres til farge i form av oljemaling. Deretter avanserer man til to farger før man senere får tilgang til full fargepalett. Det vektlegges en presis gjengivelse av form, valør og farge, og i løpet av studiet skal studentene oppnå en profesjonell kompetanse på dette området.

1. og 2. studieår:

 • Valør, forholdet mellom det lyseste lyse, mørkeste mørke og halvtoner med monokrom fargepalett.
 • Form, hvordan skape illusjon av form på enkle objekter med enkel fargepalett.
 • Fargetemperatur og intensitet, beskrive forskjellen mellom kalde og varme farger og gjengi intensiteten i fargene i forhold til hverandre med en enkel fargepalett.

3. og 4. studieår:

 • Form i rom, beskrive mer komplekse former i rom og skape en tydelig illusjon av 3D med full fargepalett.
 • Variasjon og tekstur, beskrive forskjellige typer overflater som f.eks stein eller røft treverk mot myke eller glatte overflater som f.eks tekstiler, glass eller lignende
 • Fargetemperatur og intensitet, hvordan beskrive en glødende eller levende overflate som f.eks hudtoner i et menneske ved å bruke nyanser av varme og kalde toner mot hverandre.

 

BILLEDKOMPOSISJON

Studentene skal kunne de forskjellige virkemidlene som brukes for å oppnå en god komposisjon. Hvordan skape en helhet i bildet, bruk og plassering av blikkfang og variasjon av fokus osv. Det gis teoretiske forelesninger i tillegg til praktiske oppgaver.

MATERIALLÆRE

Studentene skal lære om alle relevante materialer. Vi lærer hvordan å lage oljemaling selv, preparere lerret, forskjellige typer oljer, fernisser og medium. Vi lærer om pensler og bruksforskjeller ved ulike typer bust og form.

AKT

Vi har også faste perioder med aktmodell hvert skoleår. Første studieår skal modellen males med monokrom fargepalett (sort, hvit og rå umbra). Andre studieår avanserer man til enkel palett (sort, hvit, gul og rød), 3 og 4 studieår har tilgang til full fargepalett.

 

Atelierbesøk


HVORDAN SØKE

Søknadsfrist for deltidsstudiet er 15. mai hvert år.
Fyll inn søknadsskjemaet som du finner nederst på denne siden og last opp 6-10 valgfrie arbeider, inklusive skisser. Du kan bruke nye og eldre arbeider. Det viktige er at arbeidene sammen med det du skriver på søknaden forteller litt om dine interesser, samt motivasjon og mål for studiet. Dersom du har problemer med å sende dokumentasjon av arbeider elektronisk, kan du sende eller levere originalarbeider til skolen. Kontakt skolen på post@askerkunstfagskole.no for å avtale levering.

Studiet har totalt 12 studieplasser, fordelt på fire år. Det vil variere fra år til år hvor mange nye studenter som tas opp til 1. studieår. Hvis det er ledige plasser etter ordinær søknadsfrist, har vi løpende opptak. Eventuelle ledige plasser blir annonsert på denne nettsiden.

Opptakskrav
Det kreves ingen formell forutdanning for å søke skolen. Det generelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som ikke har fullført videregående opplæring og som er 19 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på bakgrunn av realkompetanse og opptaksprøve. Vurdering og rangering av søknadene gjøres på bakgrunn av innsendte arbeider og utfylt søknadsskjema.

Studieavgift
Studieavgiften for skoleåret 2019/20 er kr. 8 250,− pr. semester, og studentene dekker materialene selv. Studietur inngår ikke i undervisningen for dette studietilbudet.

Svar på søknad
Søknadene vurderes samlet kort tid etter søknadsfristen, og svar sendes ut så snart det er klart, vanligvis innen utgangen av mai. Hvis vi mottar flere kvalifiserte søknader enn vi har studieplasser, vil disse få tilbud om å stå på venteliste.

.


Søknadsskjema – deltidsstudiet klassisk figurasjon

Mellomnavn:
Etternavn*:
Fødsels- og personnummer*:

Utdannelse/Skolegang/Yrkeserfaring:

Annen relevant erfaring:

Hvorfor har du valgt å søke deltidsstudiet i klassisk figurasjon? (Litt om motivasjon, interesser & mål)(Maks 1MB. Filer som er tillatt: .jpg, .jpeg, .pdf .png.)(Maks 3MB per fil. Filer som er tillatt: .jpg, .jpeg, .pdf, .png.)


AvisannonseRådgiver på skoleInternettBekjenteAnnet

Alle felt merket * må fylles ut før søknaden kan sendes.
Du vil motta automatisk bekreftelse på mottatt søknad på e-post. Hvis du ikke har fått dette innen kort tid, vennligst ta kontakt.

.
.

TILBAKE TIL TOPPEN