KURS / DELTIDSSTUDIE KLASSISK FIGURASJON

Asker Kunstfagskole tilbyr deltidsutdanning i klassisk figurasjon, og ulike kurs på kveldstid. Kurstilbudet vil variere fra år til år, ta gjerne kontakt med oss for å melde din interesse. 


KURS – KVELD/HELG

Asker Kunstfagskoles kortere kurs er for deg som ønsker å fordype deg i og lære mer om enkelte kunst- og uttrykksformer. Kursene gir en grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring, med vekt på individuell oppfølging ut fra den enkeltes ståsted. Målet er å legge mulighetene til rette for egenutvikling og økt glede ved å arbeide på fagområdet. Alle lærerne på kursene er utøvende billedkunstnere.

Kurstilbud 2019/20:

TEGNE-/MALEKURS – Klassisk figurasjon

Undervisning i tegne- og maleteknikkene som ble brukt av de gamle mestrene. Undervisningen legges opp til den enkeltes ferdighetsnivå, passer for nybegynner og litt øvet. Materialer må du ha med selv, dette er ikke inkludert i prisen.
Velkommen til et hyggelig og lærerikt kurs!

Høsten 2019
Kursstart:  24. september 2019
Tidspunkt: tirsdager 17.45-21.00
Varighet: 12 ganger
Sted: Heggedal Fabrikker
Pris: kr 3800,-
Lærer: Morten Reigstad

NB! HØSTENS KURS ER NÅ FULLTEGNET!

 

Våren 2020
Kursstart:  28. januar 2020
Tidspunkt: tirsdager 17.45-21.00
Varighet: 12 ganger
Sted: Heggedal Fabrikker
Pris: kr 3800,-
Lærer: Morten Reigstad

For påmelding ta kontakt med kurslærer Morten Reigstad post@mortenreigstad.com, eller med Asker Kunstfagskole.

 

GRAFIKK – For nybegynnere og viderekomne 

Målet med kurset er å få oversikt over de grafiske teknikkene og verkstedrutinene, for deretter å kunne fordype seg og eksperimentere med teknikk etter eget ønske. Vi starter med nye verkstedrutiner og non-toxic teknikkene som full gruppe, men viderekommende kursdeltakere kan meget snart velge selv hvilken teknikk de vil arbeide videre med.

Dyptrykkteknikkene – etsning, koldnål i sort/hvitt og farge.
Høytrykks-teknikkene – tresnitt, linosnitt i sort/hvitt og farge.

Materiell er ikke inkludert i prisen og kommer på kr 400, dette
inkluderer ikke kobber- eller finerplater som kan kjøpes på kurset. De som ønsker å arbeide med andre materialer må ta det med seg.

NB! Dato for kursstart er ikke satt.

Kursstart:
Tidspunkt:
Varighet:
Sted: Hagaløkkveien 13, Asker
Lærer:

grafikk5

 
PÅMELDING KURS

For påmelding send e-post med:
Navn, adresse, telefon, e-post adresse og hvilket kurs du melder deg på til post@askerkunstfagskole.no. Påmeldingen er bindene.

Det tas maksimalt opp 12 deltakere til hvert kurs. Påmeldingsfrist er en uke før kursstart, men kursene fylles opp etter hvert som påmeldingene kommer. Alle kurs må ha minimum 8 deltakere for at kurset skal settes i gang.

Avmelding må skje senest en uke før kursstart. Senere avmelding medfører avmeldingsgebyr på kr 100. Ved avmeldingen etter kursstart, må kursprisen betales i sin helhet. Unntak er avmelding ved dokumentert sykdom eller flytting. Kursprisen blir da beregnet fram til vi mottar skriftlig dokumentasjon, i tillegg til administrasjonsgebyr på kr 100. Avmelding må skje skriftlig til kontoret, det er ikke nok å si fra til læreren.

Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs til deltakere som har vært til stede minst 75 %. Kursavgiften kan deles i tre rater. 1. rate må betales første kursdag. NB! Materialer er ikke inkludert i kursprisene.

 

DELTIDSSTUDIE – KLASSISK FIGURASJON 

Siden høsten 2007 har skolen hatt et undervisningstilbud i klassisk figurativ tegning og maleri. Studiet gir en grundig innføring i teknikken, som ble benyttet på de tidligere franske kunstakademiene og andre kunstskoler på 1800 tallet. I tillegg holdes det forelesninger i materiallære og komposisjon som er en naturlig del av faget. Vi har også faste perioder med akt. Dette er ett tilbud som passer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå.

Undervisningen er på dagtid, med faste dager i semesteret over 4 år (tilsvarer 2-årig fulltidsstudium). Alle studentene får egen fast atelierplass som de disponerer hele skoleåret. Det legges vekt på selvstendig arbeid, og studentene får individuell kritikk, tilpasset den enkeltes nivå.

Studieavgiften for skoleåret 2019/20 er kr. 8 250,− pr. semester, og studentene dekker materialene selv. Undervisning og atelierplass er i Heggedal (Heggedal Fabrikker).
Studietur inngår ikke i undervisningen for dette studietilbudet.
Lærer: Morten William Reigstad.

Søknadsskjema sendes på e-post til post@askerkunstfagskole.no, sammen med 5-10 valgfrie arbeider inklusive skisser. Det viktige er at arbeidene sammen med det du skriver på søknaden forteller litt om dine interesser og hva målet ditt er. Du kan bruke nye og eldre arbeider. Dersom du har problemer med å sende søknaden elektronisk, kan du sende eller levere originalarbeider til skolen. Da må arbeidene pakkes flatt og uten glass og ramme, og hvert enkelt arbeid merkes tydelig med navn. Porto må legges ved hvis arbeidene skal returneres med post. Søknadsfrist på deltidsstudiet er 15. mai hvert år.

Link til word – dokument      SØKNADSSKJEMA (.doc)
Link til PDF      SØKNADSSKJEMA (.pdf)