Asker Kunstfagskole søker faglærer i kunsthistorie

Vi utlyser en fast undervisningsstilling i kunsthistorie. Stillingen er deltid og utgjør en 24 % stilling, noe som tilsvarer 25 dager i løpet av skoleåret. Undervisningen er lagt til enkeltdager og fordeles ut over året for første og andre klasse. Stillingen vil være ledig fra medio august 2019, men det er ønskelig at man kan delta i planleggingen for neste skoleår før sommeren.

Vi søker en person med minimum Bachelorgrad fra universitet eller høyskole. Det kan være en fordel med undervisningserfaring, men det er ikke et krav.

Stillingen er plassert i lønnstrinn 58 i Statens lønnsregulativ.
Eventuelle spørsmål kan rettes til rektor Bjørn Lien på bjolie@online.no.

Asker Kunstfagskole er en toårig kunstfagskole godkjent av NOKUT og har mottatt statsstøtte til driften siden 1985. Skolen ligger like ved jernbanestasjonen i Asker og har gode faglige resultater.

Søknad med bilag sendes Asker Kunstfagskole på post@askerkunstfagskole.no

Søknadsfrist: mandag 6. mai 2019