Stillinger ledig

Vi søker

Faglærer i grafikk. Stillingen omfatter dyptrykk og høytrykk uten bruk av løsemidler

Faglærer i form. Stillingen omfatter alt fra modellering til installasjon

Det er snakk om to ettårige engasjement med mulighet til fast ansettelse. Begge stillingene er basert på deltid og utgjør 27 %. Engasjementene gjelder skoleåret 2016/17. Vi søker aktive billedkunstnere som må ha fullført 3 år på kunsthøyskole/akademi. Søkere må dokumentere relevant erfaring innen fagområdet og kunstnerisk virksomhet. Fordel med undervisningserfaring.

Søknadsfristen er utvidet til 29. april.

Søknad med bilag sendes skolen på post@asker-kunstskole.no