Åpen forelesning – Øystein Wyller Odden

I samarbeid med Trafo Kunsthall inviterer vi til åpen forelesning med  Øystein Wyller Odden ( f. 1983) torsdag 28. mars 2019 kl. 17-18.

Wyller er lydkunstner og har deltatt i mange prosjekter og utstillinger de siste årene. Bl.a «Bardun» på Kunstnerforbundet og «Kraftbalanse» på Oppland Kunstsenter i 2018. Han deltar også i den kommende Oslo biennalen. Wyller vil presenterer sitt kunstnerskapet. Arrangementet holdes på Trafo Kunsthall, og er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Hva synes våre studenter om studiet og skolen?

Studentundersøkelse, inspirasjon - undervisningsopplegg - studentmiljøLurer du på hva studentene ved Asker Kunstfagskole synes om skolehverdagen? Studiebarometeret gjennomfører hver vår fagskoleundersøkelsen blant alle fagskolestudenter i Norge. Her vurderes ulike forhold ved studiet og skolen. Undersøkelsen som ble gjort sist vår er publisert her:

https://www.studiebarometeret.no/no/fagskole/tilbud/15_heltid/

Vi er spesielt glade for at vår skole kommer godt ut på områder som inspirasjon (Studiet er: Engasjerende, utfordrende, motiverende), undervisning (Undervisning, veiledning, tilbakemeldinger), og helhetsvurdering / overordnet tilfredshet. Se flere detaljer på studiebarometerets nettside.

(NB: Resultatet er noe usikkert pga. få svar)

Åpen forelesning: Hanne Friis

Vi fortsetter serien med «Åpne forelesninger» i samarbeid med Trafo Kunsthall, hvor samtidskunstnere presenterer sitt kunstnerskap. Først ute i 2019 er Hanne Friis – tittelen på hennes presentasjon er «Hvor kommer det fra og hvordan.

Hanne Friis viste sine fantastisk flotte utstilling «Spiral» på Trafo i november/desember 2018, og vi gleder oss til lå høre mer om hvordan hun jobber. Gratis og åpent for alle. Velkommen!

ÅPNE FORELESNINGER: Lotte Konow Lund

Torsdag 29. november kommer billedkunstner Lotte Konow Lund for å presentere sine egne arbeider. Forelesningen holdes på Trafo Kunsthall kl. 17-18, den er gratis og åpen for alle. Velkommen!

ÅPNE FORELESNINGER er et samarbeid mellom Trafo Kunsthall og Asker Kunstfagskole som går over høsten 2018 og våren 2019.

Kunstskolene i Norge lanserer ny felles nettside: kunstskolene.no

Asker Kunstfagskole er del av kunstskolene.no. Kunstskolene er en samling statlig godkjente kunstskoler og omfatter noen av de eldste og mest etablerte kunstskolene i Norge. Kunstskolene tilbyr utdanning i visuelle kunstfag som maleri, skulptur, installasjon, fotografi, video, performance, grafikk, tegning og fri kunst. Sammen arbeider vi med faglige og pedagogiske temaer og for å kvalitetssikre utdanningene.

På nettsiden kan du få en oversikt over skolene og se aktuelle samarbeidsprosjekter, som for eksempel Kunstskolenes utstilling 2019. Du kan også lese om hvordan tidligere studenter ved Asker Kunstfagskole, som f.eks. billedkunster Solveig Ane Kirkaune Øksendal og designer Anders Berg, ser på tiden på kunstfagskolen.

Sjekk ut kunstskolene.no idag!

Fotoreportasje om skolen i fagbladet YRKE

Tidligere i vår fikk Asker Kunstfagskole besøk av journalist og fotograf Kari Kløvstad fra fagbladet YRKE, og hennes inntrykk av skolen og undervisningen kan du se og lese om i nyeste utgave (1/2018). Hun skriver blant annet: «Konsentrasjonen dirrer i rommene der andreklassingene holder til. Du kan høre summingen fra noen lave ordvekslinger med læreren og lyden av en pensel som stryker maling over lerretet.»

Klikk her for lesbar versjon (pdf) >>

YRKE gis ut av Utdanningsforbundet.