Søknadsfrist: 15. mai

Det kreves ingen formell forutdanning for å søke skolen. Mange har fullført videregående opplæring, annen aktuell utdanning eller arbeidet på egen hånd. Opptak er basert på innsendt søknadsskjema og vedlagte arbeidsprøver.

Hvordan søke
Fyll inn søknadsskjemaet som du finner nederst på denne siden og last opp 5-10 valgfrie arbeider. Det kan være tegninger, malerier, foto, 3-dimensjonale arbeider, tekstilarbeider, skisser etc. Audiovisuelle arbeider kan eventuelt sendes som link (Dropbox, YouTube etc.) eller pr. post. Det viktige er at arbeidene sammen med det du skriver på søknaden forteller litt om dine interesser og hva målet ditt er. Du kan bruke nye og eldre arbeider.

Tips om avfotografering av arbeider >

Det er også mulig å få tilsendt søknadsskjema ved å kontakte oss på post@askerkunstfagskole.no. Dette kan da sendes med post eller leveres direkte til skolen sammen med arbeidsprøvene.

Vurdering
Søknadene vurderes av to av skolens faglærere kort tid etter søknadsfristen. De ser etter ferdigheter innen visuelle uttrykk, dine skapende og kreative evner, og ikke minst motivasjon, faglig nysgjerrighet og lyst til å lære!

Praktisk informasjon
Du vil motta automatisk bekreftelse på mottatt søknad på e-post. Hvis du ikke har fått dette innen kort tid, vennligst ta kontakt. Skolen har maksimum 15 studieplasser i 1. klasse. Hvis det er ledige plasser etter ordinær søknadsfrist (15. mai), har vi rullerende opptak. Opptak direkte til 2. klasse er mulig for studenter som er kvalifisert til dette, avhengig av om det er ledig plass.

Svar på søknaden sendes ut så snart som mulig, mest sannsynlig i løpet av mai.
Skoleåret starter ultimo august 2018 og avsluttes primo juni 2019. Daglig undervisningstid er kl. 9.00-15.00.

Studieavgift
Skolepenger for skoleåret 2018/19 er kr 16 500,– pr. semester. Dette beløpet betales forskuddsvis ved semesterstart. Et depositum på kr 2 000,– betales når man aksepterer plassen, og trekkes fra studieavgiften for høstsemesteret. I tillegg betaler studentene det meste av skolemateriellet selv som utgjør kr 2500,– pr semester. Ved skolestart får nye studenter utlevert en materialpakke med nødvendig utstyr, og vi sponser programvare som Adobe Creative Cloud til bruk på egen laptop.  Reisekostnader opp til kr. 4000 pr. student dekkes av skolen i forbindelse med studietur.

Velkommen som søker!

Søknadsskjema:

Mellomnavn:
Etternavn*:
Fødsels- og personnummer*:

Utdannelse/Skolegang/Yrkeserfaring:

Annen relevant erfaring:

Hvorfor har du valgt å søke en kunstfaglig utdanning? (Litt om deg, interesser & mål)(Maks 1MB. Filer som er tillatt: .jpg, .jpeg, .pdf .png.)(Maks 3MB per fil. Filer som er tillatt: .jpg, .jpeg, .pdf, .png.)


AvisannonseRådgiver på skoleInternettBekjenteAnnet

Alle felter merket* må fylles ut før du sender søknaden.