Om oss

Asker Kunstfagskole er en toårig fagutdanning i visuelle kunstfag. Skolens faglige tilbud er bygget opp med forskjellige fagperioder, kurs og workshops . Utdanningen er godkjent av NOKUT og  Lånekassen, med mulighet for lån og stipend.

Her får du videreutviklet dine ferdigheter og interesse for kunst og kreativt arbeid i et sosialt og kreativt miljø. Du vil få en forståelse av hva tegning, farge, tekstur og valør er og hvilken betydning det kan ha for uttrykket av et bilde. Du vil også få sette opp en installasjon og lære om konseptutvikling. Siste året avsluttes med en avgangsutstilling.

Les mer om våre kurs her.

logo