Klassisk figurasjon

.

KLASSISK FIGURASJON

 

Siden høsten 2007 har skolen hatt et undervisningstilbud i klassisk figurativ tegning og maleri. Her undervises det i den tradisjonelle teknikken som ble benyttet på kunstakademiene tidligere. Studentene får en grundig innføring i faget og relevant materiallære knyttet til oljemaling.

Undervisningen er på deltid faste dager i semesteret over 4 år.
Alle studentene får egen fast atelierplass som de disponerer hele skoleåret. Det legges på selvstendig arbeid og tas utgangspunkt i den enkeltes ferdighetsnivå.

.

figurasjon jan 09 003

.

nov-des 09 010

.

Studieavgiften pr. semester er kr. 6.500,− og studentene dekker materialene selv.
Studietur inngår ikke i undervisningen for dette studietilbudet.

Ta kontakt med skolen om søknadsinformasjon.

.

TILBAKE TIL TOPPEN