Asker Kunstfagskole tilbyr deltidskurs for deg som ønsker å fordype deg i og lære mer om enkelte kunst-og uttrykksformer. Kursene gir en grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i kunstfag, med vekt på individuell oppfølging ut fra den enkeltes ståsted. Målet er å legge mulighetene til rette for egenutvikling og økt glede ved å arbeide på fagområdet. Alle lærerne på kursene er utøvende billedkunstnere.

.

grafikk

.

SKOLEN TILBYR FØLGENDE KURS:

TEGNE OG MALEKURS – klassisk figurasjon

Undervisning i tegne- og maleteknikkene som ble brukt av de gamle mestrene. Undervisningen legges opp til den enkeltes ferdighetsnivå, passer for nybegynner og litt øvet.

Kurset går på mandager fra kl. 17.45 til 21.00    
Varighet: 12 ganger og prisen er kr 3590,–           

Kursstart mandag 30. januar 2017

 

.

grafikk7

.

GRAFIKK – For nybegynnere og viderekomne

Dette kurset tilbys ikke våren 2017, eventuelle kortkurs i løpet av vår/sommer vil bli lagt ut.

Undervisningen vil foregå i grupper og individuelt.
Dyptrykkteknikkene – etsning, koldnål i sort/hvitt og farge.
Høytrykks-teknikkene – tresnitt, linosnitt i sort/hvitt og farge.

Lærer:

Vi starter med nye verkstedrutiner og non-toxic teknikkene som full gruppe, men viderekommende kursdeltakere kan meget snart velge selv hvilken teknikk de vil arbeide videre med. Undervisningen er individuell for hver enkelt.

Målet med kurset er å få oversikt over de grafiske teknikkene og verkstedrutinene, for deretter å kunne fordype seg og eksperimentere med teknikk etter eget ønske.

Materiell er ikke inkludert i prisen og kommer på kr 400,– dette
inkluderer ikke kobber eller finerplater som kan kjøpes på kurset. De som ønsker å arbeide med andre materialer må ta det med seg.

Kurset går på mandager fra kl. 17.45 til 21.00    
Varighet: 12 ganger og prisen er kr 3700,–           

Kursstart i slutten av januar.

.

grafikkstripe

.

PÅMELDING OG MATERIALER

Materiell er ikke inkludert i kursprisene. Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs til deltakere som har vært til stede minst 75 %.Kursavgiften kan deles i tre rater. 1. rate må betales første kursdag.
Avmelding må skje senest en uke før kursstart. Senere avmelding medfører avmeldingsgebyr på kr 100,–. Etter kursstart aksepterer vi avmelding ved dokumentert sykdom eller flytting. Kursprisen blir beregnet fram til vi mottar skriftlig dokumentasjon.I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr 100,–. Skjer avmeldingen etter kursstart, må kursprisen betales i sin helhet. Avmelding må skje skriftlig til kontoret, det er ikke nok å si fra til læreren.

Det tas maksimalt opp 12 deltakere til hvert kurs som foregår i skolens lokaler.
Påmeldingsfrist er en uke før kursstart, men kursene fylles opp etter hvert som påmeldingene kommer. Alle kurs må ha minimum 8 deltakere for at kurset skal settes i gang.

.
For påmelding send e-post med:
Navn, adresse, telefon, e-post adresse og hvilket kurs du melder deg på.Påmeldingen er bindene.Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til skolens kontor tlf.: 66 79 63 04, eller e-post: post@asker-kunstskole.no.

 

.

TILBAKE TIL TOPPEN